Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Elaborative inferences based on gender stereotypes.

International Symposium on Brain and Cognitive Sciences, 06 Mayıs 2018