Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

FDG PET/CT findings in a rare case of synchronous primary malignant pericardial mesothelioma and nasopharyngeal carcinoma

Journal Of Radiation Oncology And Palliation , cilt.2, sa.2, ss.5-7, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Low-Dose Radiation on the Survival of Lung Cancer Patients

BEZMIALEM SCIENCE, cilt.6, sa.2, ss.108-111, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diş CBCT ile oluşan tiroid üzerindeki radyasyon doz etkisinin gösterilmesi

Journal of Radiation Oncology and Palliation, cilt.1, sa.2, ss.19-22, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

OLİGOMETASTATİK PROSTAT KANSERİ TANILI HASTALAR

RADYASYON ONKOLOJİSİ DERS KİTABI, PROF. DR. DURMUŞ ETİZ,DOÇ. DR. ALAATTİN ÖZEN, Editör, ESOGÜ BASIMEVİ, Eskişehir, ss.131-142, 2019

Merkezi sinir sitemi tümörleri

Radyoterapi teknikerleri için klinik radyasyon Onkolojisi el kitabı, Altınok A., Altınok P., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.39-46, 2018