Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Case with Laron Syndrome

BEZMIALEM SCIENCE, cilt.7, ss.251-254, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Pseudohypoparathyroidism Type Ia with Normocalcemia

BEZMIALEM SCIENCE, cilt.7, ss.170-173, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tübülopati ilişkili hipomagnezemi olgu sunumu

XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 Nisan 2017, ss.136

Yeni mutasyon saptanan hipofosfatemik raşitizm olgusu

XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 Nisan 2017, ss.161

Tiroid hormone direnci olan iki olgu

XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 Nisan 2017, ss.237

46XY Cinsel Gelişim Bozukluğunun Nadir Nedeni: 17?-hidroksilaz Eksikliği

XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 Nisan 2017, ss.121

Laron sendromu

XX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Türkiye, 05 Ekim 2016, ss.28

Polikistik over sendromlu adölesanlarda omentin-1 düzeyleri

XX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Türkiye, 05 Ekim 2016, ss.148

Normokalsemik seyreden psödohipoparatiroidi tip 1A

XX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Türkiye, 05 Ekim 2016, ss.85