Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2019 66th American College of Sports Medicine Annual Meeting 10th World Congress on Exercise is Medicine and World Congress on the Basic Science of Exercise, Circadian Rhythms and Sleep

  Attendee

  Florida, United States Of America

 • 2018 16.Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi ve 5.Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi

  Attendee

  Denizli, Turkey

 • 2018 American Thoracic Society International Conference 2018

  Attendee

  California, United States Of America

 • 2017 Spinal Müsküler Atrofi'de Solunum Yetmezliğine Multidisipliner Yaklaşım

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2017 American Thoracic Society International Conference 2017

  Attendee

  Washington, United States Of America

 • 2017 El ve Üst Ekstremite Rehabilitasyonunda Ortotik Yaklaşımlar Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2017 5. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2017 V. Dünya Nadir Hastalıklar Günü Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2017 2.Kayropraktik Omurga Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2017 Femoral Anteversiyon Artışının Biyomekanik Etkileri Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2016 1.Ulusal Fiziksel Aktivite Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2016 Obstetrik Brakial Pleksus Felci Semineri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2016 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38.Ulusal Kongresi

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 2016 European Respiratory Society International Congress 2016

  Attendee

  London, United Kingdom

 • 2016 15.Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi ve 4.Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi

  Attendee

  Muğla, Turkey

 • 2015 Nöromusküler Hastalıklarda Sekresyon Yönetimi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2012 Kalça ve Alt Ekstremite Problemlerine Güncel Yaklaşımlar

  Attendee

  İstanbul, Turkey

Awards

 • May 2019 Abstract Student Award

  American College of Sports Medicine