Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pediyatrik Posterior Semisirküler Kanal Dehisansı: Vaka Sunumu

Marmara Odyoloji Günleri 2021, İstanbul, Turkey, 10 April 2021

Sistemik Steroidin Kesin Kontrendike Olduğu Bell Paralizili Hastalarda İntratimpanik Steroidin Etkinliğinin Araştırılması

2nd International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, Turkey, 1 - 03 October 2020

Kliniğimize Baş Dönmesi Şİkayeti İle Başvuran Hastaların Etiyolojik olarak Retrospektif Analizi

41.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019

TEMPORALIS MUSCLE TRANSFER FOR FACIAL REANIMATION

FACEISTANBUL 2019, İstanbul, Turkey, 23 April - 25 September 2019

YENİ BİR NAZAL SPLİNT MODİFİKASYONU:HEMİ-SPLİT DOYLE SPLİNT

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

Postauriküler Deri Kalınlığı ve Koklear İmplantasyonda Kalın Deri Sorunu

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2016

Adenoidektomi sonrası nüksü önlemede nazla kortikosteroid (mometazon furoat)’xxın etkinliği

36.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 05 November 2014 - 09 November 2015

Endonazal Yaklaşımla Auriküler KartilajGreft Kullanılarak Septal PerforasyonOnarımı

12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 21 - 24 April 2016

Kolesteatomlu kronik otit etyopatogenezinde oksdiatif stres ve DNAhasarının rolü

12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 21 - 24 April 2016

The effects of azelastine nasal sprey on nasopharynx and nasal flora

36.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 5 - 09 November 2014

PARANAZAL SINUS MALT LENFOMASI

11. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 16 - 19 April 2015

Schwannoma of the cervical Vagus with intrathoracic extension

34. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 5 - 09 November 2014

İntratimpanik deksametazon uygulamasının sistemik bir etkisi varmıdır

36.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 5 - 09 November 2014

İntratimpanik dekzametazon uygulamasının sistemik bir etkisi var mıdır

34. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 5 - 09 November 2014

Alt konkalra radyofrekans uygulamasının sistmik DNA hasarı ve oskdiatif sistem üzerine etkisi

36.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 5 - 09 November 2014

Adenoidektomi sonrası nüksü önlemede nazal kortikosteroid Mometazon furoat ın etkinliği

34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 5 - 09 November 2014

The effect of Azelastin nasal spray on nazopharynx and nasal flora

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 5 - 09 November 2014

Determination of Melatonin In Human Plasma and Tissues By A Reverse Phase HPLC Method

. 22nd International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC Worldlab), İstanbul, Turkey, 22 June 2014, pp.1287

Premenopozal Postmenopozal Nazal Kontraktilite değerlendirilmesi

35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 2 - 06 November 2013

Books & Book Chapters

OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ

in: KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARINDA TEMEL YAKLAŞIM ve YÖNETİM, Togay MÜDERRİS, Sami Engin MUZ, Gülin Gökçen KESİCİ, Yüce İSLAMOĞLU, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, pp.85-93, 2019