Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Plasma lipoxin A4 levels in childhood chronic spontaneous urticaria

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.60, ss.527-534, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Elevated Nitrosative Stress in Children with Chronic Spontaneous Urticaria

INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY, cilt.172, ss.33-39, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Renal tubular function and urinary N-acetyl-beta-d-glucosaminidase and kidney injury molecule-1 levels in asthmatic children

INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOPATHOLOGY AND PHARMACOLOGY, cilt.29, ss.626-631, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Beyond anti-microbial properties: The role of cathelicidin in allergic rhinitis

ALLERGOLOGIA ET IMMUNOPATHOLOGIA, cilt.44, ss.297-302, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Plasma total thiol pool in children with asthma: Modulation during montelukast monotherapy

INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOPATHOLOGY AND PHARMACOLOGY, cilt.29, ss.84-89, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Plasma levels of matrix metalloproteinase-9 in children with Chronic spontaneous urticaria

Allergy, Asthma and Immunology Research, cilt.8, ss.522-526, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Oxidative Stress in Children with Chronic Spontaneous Urticaria

OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Effect of Montelukast Monotherapy on Oxidative Stress Parameters and DNA Damage in Children with Asthma

INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY, cilt.167, ss.119-126, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Audiological findings in pediatric perineal allergic rhinitis (house dust mite allergy) patients

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.271, ss.1031-1036, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Can appropriate diagnosis and treatment of childhood asthma reduce excessive antibiotic usage?

Medical principles and practice : international journal of the Kuwait University, Health Science Centre, cilt.23, ss.443-7, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Association between gene polymorphisms in TIM1, TSLP, IL18R1 and childhood asthma in Turkish population

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.7, no.4, ss.1071-1077, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Skin temperature measurement using an infrared thermometer on patients who have been exposed to cold.

Pediatrics international : official journal of the Japan Pediatric Society, cilt.55, ss.767-70, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Pupillometric Assessment of Autonomic Nervous System in Children with Allergic Rhinitis

MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE, cilt.22, ss.444-448, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Total antioxidant status and oxidative stress and their relationship to total IgE levels and eosinophil counts in children with allergic rhinitis.

JOURNAL OF INVESTIGATIONAL ALLERGOLOGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY, cilt.22, ss.188-192, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Psychological stress and family functioning in mothers of children with allergic rhinitis.

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.73, ss.1795-1798, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Lack of bone metabolism side effects after 3 years of nasal topical steroids in children with allergic rhinitis.

JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH, cilt.29, ss.582-587, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Impact of maternal anxiety level on the childhood vaccination coverage

EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.169, ss.1397-1401, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Childhood amoebiasis.

Tropical doctor, cilt.32, ss.181, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Chloral hydrate intoxication in a newborn infant.

The Journal of emergency medicine, cilt.22, ss.104-5, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Total antioxidant and oxidant status in obese children without insulin resistance

Dicle Medical Journal / Dicle Tıp Dergisi, cilt.41, ss.257-261, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çocukluk çağı kronik idiyopatik ürtikerinde plazma tiyol dengesi ve hastalık ağırlığı ilişkisi

13. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, Muğla, Türkiye, 20 - 23 April 2018

Cerrahların dikkat etmesi gereken bir hastalık

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17 September 2014, ss.249

Kitap & Kitap Bölümleri

30 soruda Çocuklarda Besin alerjisi;

Besin Alerjileri ile astım arasındaki ilişki nedir ?, nermin güler, Editör, Selenge Yayınları, İstanbul, ss.155-160, 2017

30 soruda Çocuklarda Besin Alerjisi

Besin Alerjilerinde immünolojik mekanizmalar nelerdir? , nermin güler, Editör, Selenge Yayınları, İstanbul, ss.17-22, 2017

Çocukluk Çağında Alerji Astım İmmünoloji.

Tamamlayıcı Alternatif Tedaviler, bülent enis şekerel, Editör, Ada Yayıncılık, İstanbul, ss.857-861, 2015

Çocuk Sağlığında Astım.

Çocukluk Çağı Astımnda Besin Alerjilerinin Rolü., nermin güler, Editör, Akademik Araştırmalar Yayınevi, İstanbul, ss.136-144, 2015

Çocuklarda Alerji, Tanıdan Tedaviye.

Çocukluk Çağında Akut Ürtikere Yaklaşım, nermin güler, Editör, Selenge Yayınları, Istaqnbul, ss.161-171, 2012