Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Elevated Nitrosative Stress in Children with Chronic Spontaneous Urticaria

INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY, cilt.172, ss.33-39, 2017 Özet

Association between gene polymorphisms in TIM1, TSLP, IL18R1 and childhood asthma in Turkish population.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.15, no.4, ss.1071-1077, 2014

Can appropriate diagnosis and treatment of childhood asthma reduce excessive antibiotic usage?

Medical principles and practice : international journal of the Kuwait University, Health Science Centre, cilt.23, ss.443-7, 2014

Skin temperature measurement using an infrared thermometer on patients who have been exposed to cold.

Pediatrics international : official journal of the Japan Pediatric Society, cilt.55, ss.767-70, 2013

Psychological stress and family functioning in mothers of children with allergic rhinitis.

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.73, ss.1795-1798, 2011

Impact of maternal anxiety level on the childhood vaccination coverage.

EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.169, ss.1397-1401, 2010

Childhood amoebiasis.

Tropical doctor, cilt.32, ss.181, 2002

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cerrahların dikkat etmesi gereken bir hastalık

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17 September 2014, ss.249

Kitap & Kitap Bölümleri

30 soruda Çocuklarda Besin alerjisi;

Besin Alerjileri ile astım arasındaki ilişki nedir ?, nermin güler, Editör, Selenge Yayınları, İstanbul, ss.155-160, 2017

30 soruda Çocuklarda Besin Alerjisi

Besin Alerjilerinde immünolojik mekanizmalar nelerdir? , nermin güler, Editör, Selenge Yayınları, İstanbul, ss.17-22, 2017

Çocukluk Çağında Alerji Astım İmmünoloji.

Tamamlayıcı Alternatif Tedaviler, bülent enis şekerel, Editör, Ada Yayıncılık, İstanbul, ss.857-861, 2015

Çocuk Sağlığında Astım.

Çocukluk Çağı Astımnda Besin Alerjilerinin Rolü., nermin güler, Editör, Akademik Araştırmalar Yayınevi, İstanbul, ss.136-144, 2015

Çocuklarda Alerji, Tanıdan Tedaviye.

Çocukluk Çağında Akut Ürtikere Yaklaşım, nermin güler, Editör, Selenge Yayınları, Istaqnbul, ss.161-171, 2012