Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 • 2010 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bölümleri

Yönetilen Tezler

 • Çocukluk Çağı Besin Alerjilerinde oksidatif stress parametrelerinin değerlendirilmesi /

  ÖZKAYA E.

  D.İsmail(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2016

 • Astımlı Çocuklarda endotel disfonksiyonlarının akım aracılı dilatasyon yöntemiyle incelenmesi ve astım şiddetinin Il-33 ile olan ilişkisinin araştırılması -

  ÖZKAYA E.

  D.Merve(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2016

 • Astımlı Çocuklarda Enüresis Prevalansı

  ÖZKAYA E.

  S.çalış(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2012

 • Alerjik Rinit ve astımlı çocuklarda serum paraoxonase düzeyleri

  ÖZKAYA E.

  (.Dr.(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2011

 • Astımlı Çocuklarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

  ÖZKAYA E.

  (.sancar(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2010

 • Çocukluk Çağı Astım Bronşiale tedavisinde kullanılan inhale steroidlerin kemik metabolizması üzerine olan etkilerinin araştırılması

  ÖZKAYA E.

  (.Dr.Mehmet(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2009