Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluating the p-STAT3 and PHH-3 Expressions in WHO Grade I Benign Meningiomas

WFNS XVI. World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Türkiye, 20 August 2017, cilt.27, ss.36

BRAIN TUMOR TREATMENT AND NANOTECNOLOGY

9th International Symposium on Image Processing, Wavelet and Applications, Kars, Türkiye, 05 November 2017, ss.54

İNTRADURAL SPİNAL ABSELERİN CERRAHİ SONUÇLARI: ÜÇ OLGULUK SERİ

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 March 2017, cilt.27, ss.217

SPİNAL EKSTRADURAL ABSELERİN YÖNETİMİ: İKİ MERKEZİN SONUÇLARI

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 March 2017, cilt.27, ss.140

TORAKAL İNTRAMEDÜLLER SCHWANNOMA: VAKA SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 March 2017, cilt.27, ss.198-199