Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yenidoğanda nekrotizan enterokolit: klinik izlem notlarının retrospektif değerlendirmesi.

Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi, vol.1, no.1, pp.39-51, 2018 (Other Refereed National Journals)

Annelerin bebek bakımı ve beslenmesi ile ilgili bilgi düzeyleri.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, vol.55, no.2, pp.77-81, 2012 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Using virtual game in diabetes education in children

6th World Congress on Nursing and Healthcare, Amsterdam, Netherlands, 1 - 03 April 2019 Sustainable Development

Çoğul bebeklerin emzirilmesinde hemşirenin rolü: Bir sistematik derleme

6. ULUSAL 1. ULUSLARARASI PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 29 November - 02 December 2017

Gaming Approach in Atraumatic Care

28th International Conference on Pediatric Nursing & Healthcare, Edinburgh, Scotland, 04 September 2017, vol.2, no.5, pp.31

Yenidoğanda nekrotizan enterokolit: NEK tanısı alan yenidoğanların klinik izlem notlarının retrospektif değerlendirmesi

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 15 November 2015, vol.1, pp.1