Araştırma Alanları

  • Yaşam Bilimleri

  • Biyoteknoloji

  • Mikrobiyal Biyoteknoloji

  • Mikrobiyoloji

  • İmmünoloji

  • Viroloji

  • Temel Bilimler