Araştırma Alanları

 • Genel Sosyoloji ve Metedoloji

 • Sosyal Antropoloji

 • Davranış Bilimleri

 • Yönetim ve Organizasyon

 • Sağlık Yönetimi

 • İnsan Kaynakları Yönetimi

 • İşletme Yönetimi

 • Yönetim ve Yönetici Geliştirme

 • Strateji Bilimi

 • İş Yaşamı Temelli Öğrenme

 • Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi

 • Kitle İletişimi ve Araçları

 • Halkla İlişkiler

 • İletişim Bilimleri

 • İletişim Sanatları

 • Kütüphanecilik

 • Bilgi ve Belge Yönetimi

 • Eğitimin Psikolojik Temelleri

 • Spor Bilimleri ve Teknolojisi

 • Spor Yönetim Bilimleri

 • Spor Sağlık Bilimleri