Dr.Öğr.Üyesi

Elmas BİBERCİ KESKİN


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Bakım Hizmetleri

Eğitim Bilgileri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doktora

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye

2000 - 2005

2000 - 2005

Yüksek Lisans

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

1993 - 1999

1993 - 1999

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2005

2005

Yüksek Lisans

Metabolik sendromda diyastolik disfonksiyon sıklığı ve C reaktif protein ile ilişkisi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

The relationship of Serum Histone H3.3 and H4 with chronic Hepatitis B.

Ince A. , Keskin E. , Gultepe B. , Kochan K. , Koker I. , Senturk H.

JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association, cilt.70, sa.9, ss.1596-1600, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2020

2020

The impact of obesity on acute pancreatitis outcomes in older patients

BİBERCİ KESKİN E. , BÜYÜKAYDIN B. , SOYSAL P. , Kiremitci S., YABACI A. , ŞENTÜRK H.

EUROPEAN GERIATRIC MEDICINE, cilt.11, sa.3, ss.427-432, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2020

2020

The microbiology of necrotizing pancreatitis and its impact on in-hospital and 1-year all-cause mortality

Biberci K. , Okay G. , Muhiddin D., Sharif R. , Taşlıdere B. , Şentürk H.

EUROPEAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY, cilt.32, sa.6, ss.695-700, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2020

2020

Comparison of scoring systems used in acute pancreatitis for predicting major adverse events.

Biberci K. , Taşlıdere B. , Koçhan K. , Gülen B., İnce A. T. , Şentürk H.

Gastroenterologia y hepatologia, cilt.43, sa.4, ss.193-199, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2019

2019

The role of plasma exchange in hypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis.

Biberci K. , Koçhan K. , Köker İ., Gülen B., İnce A. T. , Şentürk H.

European journal of gastroenterology & hepatology, cilt.31, sa.6, ss.674-677, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2019

2019

The relationship between serum histon levels and the severity of acute pancreatitits

biberci keskin e. , İNCE A. T. , Sümbül Gültepe B., Köker i. H. , Şentürk H.

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, ss.10-15, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2008

2008

Dietary breads: Myth or reality?

Mesci B., Oguz A., Sagun H. G. , Uzunlulu M., Keskin E. , Coksert D.

DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE, cilt.81, sa.1, ss.68-71, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2008

2008

DIETARY BREADS: MYTH OR REALITY?

Mesci B., Oguz A., Sagun H. G. , Uzunlulu M., Keskin E. , Coksert D.

ATHEROSCLEROSIS SUPPLEMENTS, cilt.9, sa.1, ss.139, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2002

2002

Acute respiratory arrest following hemlock (Conium maculatum) intoxication

Biberci E. , Altuntas Y., Cobanoglu A., Alpinar A.

JOURNAL OF TOXICOLOGY-CLINICAL TOXICOLOGY, cilt.40, sa.4, ss.517-518, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Evaluation of vaccination rates and risk of infection among chronic inflammatory disease patients receiving biologic agents

Okay G. , Biberci Keskin E.

Southern Clinics of Istanbul Eurasia, cilt.32, sa.1, ss.19-24, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

The Association of Plasma Apelin Levels with Plaque Vulnerability

Keskin K., Yildiz S. S. , Cetinkal G., Kilci H., Caliskan N., Keskin E. , et al.

MEDICAL BULLETIN OF SISLI ETFAL HOSPITAL, cilt.53, sa.3, ss.267-271, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

Geriatrik Diabetes Mellitus Olgularında Kan Şekeri Regülasyon Durumu ve Tedavi Yaklaşımlarını İçeren Retrospektif Değerlendirme

BÜYÜKAYDIN B. , BİBERCİ KESKİN E.

Geriatrik Bilimler Dergisi / Journal of Geriatric Science, cilt.1, sa.3, ss.96-103, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Hipertansif olgularda hemostatik parametreler ve hedef organ hasarı ile ilişkisi

ESİN N. D. , ÇELEBİ A., ERCAN V., KOÇ D., BİBERCİ KESKİN E. , EKİZOĞLU İ., et al.

MEDICAL BULLETIN OF SISLI ETFAL HOSPITAL, cilt.39, sa.1, ss.12-18, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Madde Bağımlılığı ve Myokard infarktüsü Arasındaki İlişki: İki Olgu Sunumu

ÖZTÜRK B., TURHAN B., ÖZBAKIŞ AKKURT B. Ç. , BİBERCİ KESKİN E. , BASAT S., ALTUNTAŞ Y.

Dusunen Adam-Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, cilt.14, sa.4, ss.217-220, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Proton pompa inhibitörlerinin ortalama trombosit hacmi üzerindeki etkisi

BÜYÜKAYDIN B. , BİBERCİ KESKİN E.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. İç Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019

2019

2019

Percheron arter ve talamik enfarktüs

Taşlıdere B. , Gülen B. , Taşlıdere N., Biberci Keskin E.

15. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.4

2019

2019

Acil Serviste Gastroenteroloji Konsultasyonu İstenen Hastaların Analizi

Taşlıdere B. , Biberci Keskin E.

sağlık bilimleri üniversitesi 3. gastroenteroloji günleri, İstanbul, Türkiye, 19 Nisan 2019, ss.105 Creative Commons License

2019

2019

İç Hastalıkları Poliklinik Hastalarında Nonalkolik Steatohepatit ile İlişkili Riskin Belirlenmesi

BÜYÜKAYDIN B. , BİBERCİ KESKİN E.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3. Gastroenteroloji Günleri, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2019

2019

2019

İç Hastalıkları Poliklinik Hastalarında Non AlkolikSteatohepatit İlişkili Riskin Belirlenmesi

BÜYÜKAYDIN B. , BİBERCİ KESKİN E.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3. Gastroenteroloji Günleri, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2019

2019

2019

Akut pankreatit geçiren yaşlı hastalarda obeziteparadoksu

BİBERCİ KESKİN E. , BÜYÜKAYDIN B. , ŞENTÜRK H.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3. Gastroenteroloji Günleri, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2019

2018

2018

A rare cause of refractory abdominal pain and new-onset ascites: Budd Chiari Syndrome

BİBERCİ KESKİN E.

3.Uluslarasıl Acil Tıp ve Aile Hekimliği Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 29 Kasım - 02 Aralık 2018

2018

2018

Pankreas Kistleri Demografik Verilerimiz

KÖKER İ. H. , BİBERCİ KESKİN E. , koçhan K. , ünver n., İNCE A. T. , ŞENTÜRK H.

35. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Türkiye, 21 - 25 Kasım 2018

2018

2018

A rare cause of biliary obstruction: Ewing Sarcoma

BİBERCİ KESKİN E. , ŞENTÜRK H.

35.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Kasım 2018

2018

2018

The importance of biomarkers in early diagnosis of pancreatic cancer: Glypican 1

BİBERCİ KESKİN E. , MALYA F. Ü. , ŞENTÜRK H.

35.Ulusal Gastroenteroloji Hasftası, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Kasım 2018

2018

2018

Hipertrigliseridemiye bağlı akut pankreatit gelişimi: Ciddi bir durum

BİBERCİ KESKİN E. , ŞENTÜRK H.

20.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2018

2018

2018

Metabolik Sendromda Diyastolik Disfonksiyon Sıklığı ve C Reaktif Protein ile İlişkisi

BİBERCİ KESKİN E. , ALTUNTAŞ Y.

XV. Metabolik Sendrom Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 20 - 23 Eylül 2018

2018

2018

NEEDLE BASED CONFOCAL LASER ENDOMICROSCOPY EXAMINATION OF PANCREATIC CYSTS: SINGLE CENTER REAL LIFE RESULTS

Senturk H. , Koker I. H. , Keskin E. , Unver N., Ince A. T. , Basaranoglu M.

Annual Meeting of the American-Society-for-Gastrointestinal-Endoscopy / Digestive Disease Week, Washington, Kiribati, 2 - 05 Haziran 2018, cilt.154 identifier

2002

2002

Comparison of the effects of sibutramine on insulin resistance and metabolic parameters in diabetic obese and non-diabetic obese patients

Ersoy O., Sengul A., Ozturk B., Turhan B., Ucak S., Karul S., et al.

38th EASD Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-Diabetes, Budapest, Macaristan, 1 - 05 Eylül 2002, cilt.45 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Pankreas Patolojilerinde Preoperatif Değerlendirme

Biberci Keskin E. , Uysal H.

Preoperatif Değerlendirmede İç hastalıkları Prensipleri, Edem E,Akbaş EM,Demirtaş L,Sedef AM,ÇankayaE,OngunN,Kudaş Ö,Gürler M,Marım F,Ayvaz p,Özlü C, Editör, Akademisyen, Ankara, ss.43-50, 2020 Creative Commons License

2019

2019

HEPATOBİLİYER BOZUKLUKLARIN YÖNETİMİ

BİBERCİ KESKİN E.

AİLE HEKİMLİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, Prof. Dr. Ersin AKPINAR, Editör, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, ss.639-649, 2019

2019

2019

SAFRA YOLU HASTALIKLARINDA BESLENME

BİBERCİ KESKİN E.

CERRAHİ HASTALARDA ÖZEL BESLENME VE DİYET YÖNETİMİ, ENDER ANILIR, CAN ÖZLÜ, Editör, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, ss.245-254, 2019


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 18

h-indeksi (WOS): 2