Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Perineal Apseden İzole Edilen Actinomyces Neuii Subsp.Neuii; Olgu Sunumu

4.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 08 November 2017, ss.12