Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2019 - 2021Pluronik Esaslı Fotoduyarlı Akıllı Hidrojellerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu

 • 2019 - 2020Şekil-Hafızalı ve kendini onarabilen hidrojellerin hazırlanması ve karakterizasyonu

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  Tuncaboylu D. C. (Yürütücü) , Akın H., Argun A.

 • 2018 - 2019Nişasta Esasli Jellerin Hazirlanmasi ve PAH Tutucu Sorbent Olarak Kullanilmasi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  GAZİOĞLU I. , TUNCABOYLU D. C. (Yürütücü)

 • 2017 - 2018İpek fibroin nanojellerinin hazırlanması ve karakterize edilmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  TUNCABOYLU D. C. (Yürütücü)

 • 2017 - 2018PCl ile Çapraz Bağlanmış Mekanik Olarak Güçlü Dimetil Aminoetil Metakrilat (DMAEM) Jelleri

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  TUNCABOYLU D. C. (Yürütücü)

 • 2013 - 2017Kontrollü İlaç Salım Sistemi Olarak pH ve/veya Dış Uyarılara Duyarlı Hidrojellerin Sentezlenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  TUNCABOYLU D. C. (Yürütücü)

 • 2013 - 2014Özgün İlaç Keşfi, İlaç Geliştirilmesi ve İstanbul İlaç Sektörü’ne Bilgi ve Teknoloji Aktarma Amaçlı Bir Teknoloji Merkezi ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Ağının Kurulması

  CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

  TOPÇU G. (Yürütücü) , TUNCABOYLU D. C.