Ögrenim Bilgisi


Doktora
2014 - 2019
İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji (Eczacılık), Türkiye

Yüksek Lisans
2012 - 2014
İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji (Eczacılık), Türkiye

Lisans
2005 - 2010
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Sağlık ve Tıp, 25. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Semineri, Sunu Duru Toplantısı, Türk Farmakoloji Derneği, 2016
Sağlık ve Tıp, Moleküler Tıpta Kullanılan Teknikler Kursu, İstanbul Üniversitesi, 2014
Sağlık ve Tıp, XVth International Course on Chronopharmacology, Medical Faculty Mannheim Ruprecht-Karls-University Heidelberg, 2013
Sağlık ve Tıp, Symposium on Pharmacoeconomics: Basic principles and valuation of health states, Türk Farmakoloji Derneği, 2013
Sağlık ve Tıp, 22. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Semineri, Ecz. Nezih Ulagay Toplantısı, Türk Farmakoloji Derneği, 2013
Sağlık ve Tıp, Hücre Ölümü Araştırma Teknikleri Teorik Kursu, Hücre Ölümü Derneği, 2012
Sağlık ve Tıp, İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, İstanbul Üniversitesi, 2012
Sağlık ve Tıp, Bilimsel Çalışmalarda İstatistiğin Rolü: Bilinmesi Gereken Yöntemler ve Uygulama Alanları, İstanbul Üniversitesi, 2012
Sağlık ve Tıp, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Farmakovijilans Sertifikası, Sağlık Bakanlığı, 2011

Yaptığı Tezler

Doktora, mTOR inhibitörü everolimusun faredeki kronofarmakokinetiği, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, 2019
Yüksek Lisans, P-glikoprotein substratı talinololün dişi ve erkek farelerdeki farmakokinetiği, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji , 2014

Akademik Unvanlar / Görevler


Dr.Öğr.Üyesi
2021 - Devam Ediyor
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Araştırma Görevlisi Dr.
2014 - 2021
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Desteklenen Projeler

 1. ZENGİN KURT B., ÖZTÜRK D., TÜBİTAK Projesi, Amino Asit Yan Zinciri İçeren Yeni Tirozin Kinaz İnhibitörlerinin Sentezi ve Antikanser Özelliklerinin Araştırılması, 2018 - Devam Ediyor
 2. Temel B., Karaca Balta D., Temel İ. G. , Öztürk Civelek D., TÜBİTAK Projesi, Porfirin içeren tek-zincir polimer nanopartiküllerin sentezi, karakterizasyonu ve fotodinamik terapi etkinliğinin incelenmesi, 2022 - 2024
 3. Zengin Kurt B., Öztürk Civelek D., Erdoğmuş Ş., Karakan M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kalkon-Sülfonamit Hibrti Moleküllerinin Sentezi ve Sitotoksik Özelliklerinin Araştırılması, 2022 - 2024
 4. Zengin Kurt B., Öztürk D., Coşar E. D. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Aminoalkol/asetamid içeren yeni kumarin bileşiklerinin sentezi ve biyolojik özelliklerinin araştırılması, 2021 - 2023
 5. Öztürk D., Göncü B. S. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Doksorubisin direnci geliştirilmiş meme kanseri (MCF-7) hücrelerinde sirkadiyan genlerin ilaç direncine etkisi, 2021 - 2023
 6. Değer C., Dalkılıç E., Asram Sağıroğlu A., Kozanoğlu A. S. , Yüksel Mayda P., Öztürk D., Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Projesi, İki Farklı Yeni Remineralize Edici ve Antibakteriyel Ajanın Dentin Çürüğü Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi, 2020 - 2022
 7. Öztürk D., Akyel Y. K. , Okyar A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, P-glikoprotein ve Cyp3a Ekspresyonunun Yaşa Bağlı Değişiminin Araştırılması, 2020 - 2022
 8. Öztürk D., Erginer Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çözünürlüğü düşük etkin maddenin kendiliğinden emülsifiye olan yeni formülasyonlarının geliştirilmesi, in vitro ve in vivo olarak değerlendirilmesi, 2019 - 2021
 9. Gazioğlu I., Zengin Kurt B., Öztürk D., Yıldırım K., TÜBİTAK Projesi, Hesperidin ve Diosminin Mikrobiyal Biyotransformasyonuyla Oluşan Yeni Metabolitlerin Tayini ve HEK293 Hücre Hattı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, 2018 - 2021
 10. Öztürk D., Zengin Kurt B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Aminokinolon türevi yeni bileşiklerin sentezi ve sitotoksik etkilerinin incelenmesi, 2019 - 2020
 11. Öztürk D., Zengin Kurt B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Etanoik asit türevi non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçların yeni tiyadiazol üre türevlerinin sentezi ve sitotoksik özelliklerinin incelenmesi, 2018 - 2020
 12. Gazioğlu I., Öztürk D., Zengin Kurt B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Fisetin ve Apigenin Bileşiklerinin Aspergillus flavus ile Fungal Biyotransformasyonları Sonucu Oluşan Metabolitlerin Tayini ve Hep G2 Hücre Hattı Üzerindeki Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması, 2018 - 2019
 13. Öztürk D., Okyar A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, mTOR inhibitörü everolimusun yaşa bağlı farmakokinetiğinin incelenmesi, 2017 - 2018
 14. ÖZTÜRK D., TÜBİTAK Projesi, mTOR inhibitörü everolimusun faredeki kronofarmakokinetiği, 2017 - 2018
 15. Öztürk D., Göncü B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Everolimusun uygulama zamanına bağlı olarak ilaç direncine etkisinin kanser hücresinde (Caco-2) P-glikoprotein üzerinden incelenmesi, 2016 - 2018
 16. ÖZTÜRK D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Zamana bağlı subakut everolimus uygulamasının P-glikoprotein mRNA ve protein düzeylerine etkisi, 2015 - 2018
 17. ÖZTÜRK D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, P-glikoprotein protein ekspresyonunun cinsiyete ve zamana bağlı olarak C57BL/6 farelerde değerlendirilmesi, 2015 - 2018
 18. ÖZTÜRK D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Everolimusun faredeki kronotoksisitesinin hematolojik açıdan incelenmesi, 2015 - 2016
 19. ÖZTÜRK D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, P-glikoprotein substratı talinololün dişi ve erkek farelerdeki farmakokinetiği, 2013 - 2014
 20. ÖZTÜRK D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 5-Florourasil’in sıvı sıvı ekstraksiyonu yöntemi ve HPLC ile tayini, 2013 - 2014

Burslar

Erasmus Yurtdışı Staj Hareketliliği Bursu, Avrupa Birliği Komisyonu, 2009 - 2009

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Design of Biocompatible Multifunctional Hydrogels with Stearyl Methacrylate and Vinylpyrrolidone
  Kilic H., TUNCABOYLU D. C. , Argun A., ÖZTÜRK CİVELEK D.
  ACS APPLIED POLYMER MATERIALS, cilt.4, sa.3, ss.1717-1727, 2022 (Hakemli Dergi)
 2. Dosing-time dependent testicular toxicity of everolimus in mice.
  Ozturk N., Ozturk Civelek D., Sancar S., Kaptan E., Pala Kara Z., Okyar A.
  European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, cilt.165, ss.105926, 2021 (Hakemli Dergi)
 3. Quinoline-sulfamoyl carbamates/sulfamide derivatives: Synthesis, cytotoxicity, carbonic anhydrase activity, and molecular modelling studies
  Cakmak E. B. , Zengin Kurt B., Ozturk Civelek D., Angeli A., Akdemir A., Sonmez F., Supuran C. T. , Kucukislamoglu M.
  Bioorganic Chemistry, cilt.110, 2021 (Hakemli Dergi)
 4. The Effects of P-glycoprotein Inhibitor Zosuquidar on the Sex and Time-Dependent Pharmacokinetics of Parenterally Administered Talinolol in Mice.
  Kara Z., Ozturk D., Ozturk N., Okyar A.
  European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, cilt.156, 2021 (Hakemli Dergi)
 5. Effects of atorvastatin on talinolol absorption: A potential drug-drug interaction
  Kara Z. P. , Ozturk D., ÖZTÜRK N., Orman M., Baktir G., OKYAR A.
  Die Pharmazie, cilt.75, sa.2, ss.70-74, 2020 (Hakemli Dergi)
 6. Association between ABCB1, ABCG2 carrier protein and COX-2 enzyme gene polymorphisms and breast cancer risk in a Turkish population
  Kara Pala Z., Dilek O., Ezgi O., Halil K., Cihan U., Gul O.
  Saudi Pharmaceutical Journal, cilt.28, sa.2, ss.215-219, 2020 (Hakemli Dergi)
 7. Synthesis of coumarin-sulfonamide derivatives and determination of their cytotoxicity, carbonic anhydrase inhibitory and molecular docking studies
  ZENGİN KURT B., SÖNMEZ F., ÖZTÜRK D., AKDEMİR A., Angeli A., Supuran C. T.
  European Journal Of Medicinal Chemistry, cilt.183, ss.111702, 2019 (Hakemli Dergi)
 8. A new dinuclear copper (II) complex of 2,5-Furandicarboxyclic acid with 4(5)-Methylimidazole as a high potential α-glucosidase inhibitor: Synthesis, Crystal structure, Cytotoxicity study, and TD/DFT calculations
  AVCI D., Altürk S., SÖNMEZ F., TAMER Ö., BAŞOĞLU A., ATALAY Y., ZENGİN KURT B., ÖZTÜRK D., DEGE N.
  Applied Organometallic Chemistry, cilt.33, sa.3, ss.4725, 2019 (Hakemli Dergi)
 9. The immune system as a chronotoxicity target of the anticancer mTOR inhibitor everolimus.
  OZTURK N., Ozturk D., PALA-KARA Z., KAPTAN E., SANCAR-BAS S., OZSOY N., CINAR S., DENIZ G., LI X., GIACCHETTI S., et al.
  Chronobiology international, cilt.35, ss.705-718, 2018 (Hakemli Dergi)
 10. Molecular aspects of circadian pharmacology and relevance for cancer chronotherapy
  ÖZTÜRK N., Ozturk D., Kavakli I. H. , OKYAR A.
  International Journal of Molecular Sciences, cilt.18, sa.10, 2017 (Hakemli Dergi)
 11. Pharmacokinetics of talinolol is modified by barnidipine: Implication of P-glycoprotein modulation
  ÖZTÜRK N., Ozturk D., Pala-Kara Z., OKYAR A.
  Pharmazie, cilt.72, sa.1, ss.29-34, 2017 (Hakemli Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. The Association of ABCC5 and ABCC11 Polymorphisms with The Pharmacokinetics of 5-FU in Advanced Gastric Cancer Patients
  Pala Kara Z., Öztaş E., Öztürk D., Akyel Y. K. , Turna Z. H. , Okyar A., Özhan G.
  Clinical and Experimental Health Science, cilt.10, sa.3, ss.285-291, 2020 (Hakemli Dergi)
 2. HT29 Hücre Hattında Sirkadiyen Ritme Bağlı Gen İfadesinin Kontrolünde Referans Gen Farklılığının Senkronizasyondaki Rolü
  Göncü B. S. , Öztürk D.
  Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.12, sa.3, ss.1370-1380, 2020 (Hakemli Dergi)
 3. HT-29 Kolon Kanser Hücre Hattında Senkronizasyon Başlatıcıların Sirkadiyen Ritimdeki Rolü
  Öztürk D., Göncü B. S.
  Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, sa.4, 2019 (Hakemli Dergi)
 4. Evaluation of the association of SNP in carboxylesterase enzyme (CES1) with pharmacokinetic and adverse effects of capecitabine in breast and colorectal cancer patients
  Yuksel M. K. , Öztürk D., Oztas E., Ozhan G., Turker A. A. , Korkmaz T., Okyar A., Kara Z. P.
  ISTANBUL JOURNAL OF PHARMACY, cilt.49, sa.2, ss.64-69, 2019 (Hakemli Dergi)
 5. ABC taşıyıcı proteinleri: Sirkadiyan ritimler ve cinsiyete bağlı farklılıklar
  Pala Kara Z., Öztürk N., ÖZTÜRK D., Okyar A.
  Journal of Marmara University Institute of Health Sciences, cilt.3, sa.1, ss.1-13, 2013 (Hakemli Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Şekil Hafızalı ve Kendini Onarabilen Hidrojeller
  Kılıç H., Tuncaboylu D. C. , Argun A., Öztürk Civelek D.
  Ulusal Kimya Kongresi, Tekirdağ, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2021, ss.64
 2. Microbial Biotransformation of Hesperidin by Enterococcus durans ATCC 19432 and Cytotoxic Effects of Its Metabolites on HEK293 Cell Line
  GAZİOĞLU I., ÖZTÜRK CİVELEK D., Ötün F.
  Biotrans 2021, Graz, Avusturya, 19 - 20 Temmuz 2021, ss.354
 3. Evaluation of the Metabolites Produced by Microbial Biotransformation of Diosmin by Enterococcus gallinarum ATCC 49573 and Investigation of Their Cytotoxic Effects on HEK293 Cell Line,
  GAZİOĞLU I., YILDIRIM K., ÖZTÜRK D., Erdoğan O., Zengin O. S.
  AOAC Virtual Annual Meeting 2020, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 24 Eylül 2020
 4. Evaluation of Metabolites Produced by Fungal Biotransformation of Apigenin and Fisetin and Their Cytotoxic Activities
  GAZİOĞLU I., Erdoğan O., YANIKOĞLU R. S. , ÖZTÜRK D.
  8th Internatıonal Drug Chemistry Conference, Antalya, Türkiye, 27 Şubat - 01 Mart 2020
 5. Synthesis and Cytotoxic Activity of New Sorafenib / Ruthenium Complexes,
  Zengin Kurt B., Çakma E. B. , Öztürk D., Dağ A., Benkli K.
  8. International Drug Chemistry Conference, Antalya, Türkiye, 27 Şubat - 01 Mart 2020, ss.317
 6. Synthesis and Cytotoxic Activity of Novel Flurbiprofen Derivatives Containing Urea Group
  Zengin Kurt B., Beyazyüz Ö., Öztürk D., Sönmez F.
  8. International Drug Chemistry Conference, Antalya, Türkiye, 27 Şubat - 01 Mart 2020, ss.316
 7. PS-01: Zamana bağlı everolimus uygulamasının dişi ve erkek farelerde P-glikoprotein ekspresyonuna etkisi
  Öztürk D., Göncü B. S. , Öztürk N., Pala Kara Z., Okyar A.
  25. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 3 - 07 Kasım 2019
 8. SS-73: Everolimusun kronofarmakokinetiği: Uygulama zamanı, cinsiyet ve beslenme durumunun etkisi
  Öztürk D., Öztürk N., Yasemin Kübra A., Pala Kara Z., Okyar A.
  25. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 3 - 07 Kasım 2019
 9. PS-64: mTOR İnhibitörü Everolimusun Yaşa Bağlı Farmakokinetiği
  Öztürk F., Yasemin Kübra A., Öztürk D., Öztürk N., Pala Kara Z., Okyar A.
  25. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 3 - 07 Kasım 2019
 10. A simple HPLC method for quantification of everolimus from mice plasma and liver samples
  ÖZTÜRK D., GAZİOĞLU I., OKYAR A.
  XX. Euroanalysis, İstanbul, Türkiye, 1 - 05 Eylül 2019
 11. P-35: Circadian and sex-dependent pharmacokinetics of everolimus and implications of chronotherapy
  Öztürk D., Öztürk N., Akyel Y. K. , Pala Kara Z., Okyar A.
  XVI Congress of the European Biological Rhythms Society, Lyon, Fransa, 25 - 29 Ağustos 2019, ss.100
 12. Synthesis and Cytotoxic Activity of Coumarin-Menthol Derivatives and Determination of CAIX and CA-XII Expressions
  ZENGİN KURT B., Beyazyüz Ö., ÖZTÜRK D., SÖNMEZ F.
  International Multidisciplinary Symposium on Drug Research Development, Malatya, Türkiye, 1 - 03 Temmuz 2019
 13. Synthesis and Cytotoxic Activity of Coumarin-Carvacrol Derivatives and determination of CA-IX and CA-XII expressions
  ZENGİN KURT B., Çelebi G., ÖZTÜRK D., SONMEZ F.
  4th Organic Chemistry Congress with International Participation, Antalya, Türkiye, 04 Ekim 2018
 14. Synthesis and Cytotoxic Activity of Coumarin-Thymol Derivatives
  ZENGİN KURT B., Çelebi G., ÖZTÜRK D., SONMEZ F.
  2nd International Congress on Advances in BioScience and Biotechnology (ICABB), 26 Haziran 2018, ss.17
 15. mTOR inhibitörü everolimusun sirkadiyan saat sistemi üzerine etkisi ve farelerdeki kronotoksisitesi
  Öztürk N., ÖZTÜRK D., Pala Kara Z., Kaptan E., Sancar Baş S., Özsoy N., Deniz G., Çınar S., Okyar A.
  24. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17 Ekim 2017, ss.10
 16. Relevance of Dosing Time for Everolimus Toxicity on Thyroid Gland and Hormones in Mice
  ÖZTÜRK D., Öztürk N., Pala Kara Z., Kaptan E., Sancar Baş S., Özsoy N., Okyar A.
  ICBMP 2017: 19th International Conference on Biomedicine and Medical Pharmacology, Lizbon, Portekiz, 17 Ağustos 2017, cilt.4, sa.8, ss.12
 17. P-glycoprotein mediated pharmacokinetic interaction between talinolol and barnidipine
  OZTURK N., ÖZTÜRK D., PALA-KARA Z., OKYAR A.
  7. European Congress of Pharmacology, İstanbul, Türkiye, 26 Haziran 2016, ss.57
 18. The circadian timing system as a toxicity target of the anticancer mTOR inhibitor everolimus in mice.
  OZTURK N., ÖZTÜRK D., PALA-KARA Z., Kaptan E., Sancar Baş S., Çınar S., Deniz G., Li X. M. , Giachetti S., Levi F., et al.
  7. European Congress of Pharmacology, İstanbul, Türkiye, 26 Haziran 2016, ss.30
 19. Dosing-Time Dependent Reproductive Toxicity of Everolimus in Male Mice.
  Öztürk N., ÖZTÜRK D., Pala Kara Z., Kaptan E., Sancar Baş S., Li X. M. , Levi F., Okyar A.
  2016 Society for Research on Biological Rhythms Meeting, Palm Harbor, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 21 Mayıs 2016, ss.208
 20. Chronotoxicity of Everolimus on the Immune System.
  ÖZTÜRK D., Öztürk N., Pala Kara Z., Kaptan E., Sancar Baş S., Çınar S., Deniz G., Li X. M. , Levi F., Okyar A.
  2016 Society for Research on Biological Rhythms Meeting, Palm Harbor, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 21 Mayıs 2016, ss.172-173
 21. Circadian Rhythms and Chronopharmacology of Drugs
  ÖZTÜRK D., Okyar A.
  2. IVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi., İstanbul, Türkiye, 27 Kasım 2015
 22. P-glikoprotein substratı talinololün dişi ve erkek farelerdeki farmakokinetiği
  Öztürk D., Pala Kara Z., Okyar A.
  23. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 07 Eylül 2015
 23. Talinolol ve Vinblastin Arasında Zamana Bağımlı Etkileşme Farklılığının in vivo İncelenmesi
  ÖZTÜRK D., Pala Kara Z., Okyar A.
  22. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 04 Kasım 2013

Verdiği Dersler

Farmakoloji (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon), Lisans, 2021 - 2022
Farmakoloji (Hemşirelik), Lisans, 2020 - 2021
Farmasötik Bilimler I (2020-21), Lisans, 2020 - 2021
Bitirme Projesi Dersi II, Lisans, 2020 - 2021
Farmasötik Bilimler I (2021-22), Lisans, 2021 - 2022
Klinik Farmakoloji (Beslenme ve Diyetetik), Lisans, 2020 - 2021
Klinik Eczacılık ve Farmakoterapi II, Lisans, 2020 - 2021
Farmakoloji (Odyoloji) 2021-22, Lisans, 2021 - 2022
Farmasötik Bilimler II, Lisans, 2020 - 2021
Farmakoloji (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon), Lisans, 2020 - 2021
Farmakoloji (Hemşirelik), Lisans, 2019 - 2020
Farmasötik Bilimler I, Lisans, 2019 - 2020
Bitirme Projesi Dersi I, Lisans, 2020 - 2021
Klinik Farmakoloji (Beslenme ve Diyetetik), Lisans, 2019 - 2020
Eczacılık Temel Kimya ve Sayısal Bilimler II, Lisans, 2020 - 2021
Farmakoloji (Odyoloji), Lisans, 2020 - 2021

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, Üye, 2022 - Devam Ediyor , Türkiye
European Biological Rhythms Society, Üye, 2019 - Devam Ediyor
Türk Farmakoloji Derneği, Üye, 2013 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

XENOBIOTICA, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Haziran 2021
Aurum Journal of Health Sciences, Diğer Dergiler, Nisan 2021
RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Nisan 2021
BEZMİÂLEM SCİENCE, Hakemli Bilimsel Dergi, Ağustos 2020
RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Haziran 2020

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

25. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Katılımcı, Aydın, Türkiye, 2019
XVI Congress of the European Biological Rhythms Society, Katılımcı, Lyon, Fransa, 2019
ICBMP 2017: 19th International Conference on Biomedicine and Medical Pharmacology, Katılımcı, Lisbon, Portekiz, 2017
EPHAR 2016 – 7th European Congress of Pharmacology, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2016
Society for Research of Biological Rhythms 2016 (SRBR 2016), Katılımcı, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 2016
2. İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2015
23. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2015
5th European Workshop on Lipid Mediators, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2014
22. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2013

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Eczacılık, Meslek Bilimleri, Farmakoloji