Learning Knowledge


Doctorate
2014 - 2019
Istanbul University, Farmakoloji (Eczacılık), Turkey

Postgraduate
2012 - 2014
İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji (Eczacılık), Turkey

Undergraduate
2005 - 2010
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Turkey

Foreign Languages

English, C1 Advanced

Certificates, Courses and Trainings

Health&Medicine, 25. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Semineri, Sunu Duru Toplantısı, Türk Farmakoloji Derneği, 2016
Health&Medicine, Moleküler Tıpta Kullanılan Teknikler Kursu, İstanbul Üniversitesi, 2014
Health&Medicine, XVth International Course on Chronopharmacology, Medical Faculty Mannheim Ruprecht-Karls-University Heidelberg, 2013
Health&Medicine, Symposium on Pharmacoeconomics: Basic principles and valuation of health states, Türk Farmakoloji Derneği, 2013
Health&Medicine, 22. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Semineri, Ecz. Nezih Ulagay Toplantısı, Türk Farmakoloji Derneği, 2013
Health&Medicine, Hücre Ölümü Araştırma Teknikleri Teorik Kursu, Hücre Ölümü Derneği, 2012
Health&Medicine, İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, İstanbul Üniversitesi, 2012
Health&Medicine, Bilimsel Çalışmalarda İstatistiğin Rolü: Bilinmesi Gereken Yöntemler ve Uygulama Alanları, İstanbul Üniversitesi, 2012
Health&Medicine, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Farmakovijilans Sertifikası, Sağlık Bakanlığı, 2011

Dissertations

Doctorate, Chronopharmacokinetics of mTOR inhibitor everolimus in mice, Istanbul University, 2019
Postgraduate, P-glikoprotein substratı talinololün dişi ve erkek farelerdeki farmakokinetiği, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji , 2014

Academic Titles / Tasks


Research Assistant PhD
2014 - Continues
Bezmialem Vakıf University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Occupational Sciences Of Pharmacy

Supported Projects

 1. ZENGİN KURT B., ÖZTÜRK D., TUBITAK Project, Amino Asit Yan Zinciri İçeren Yeni Tirozin Kinaz İnhibitörlerinin Sentezi ve Antikanser Özelliklerinin Araştırılması, 2018 - Continues
 2. Zengin Kurt B., Öztürk D., Coşar E. D. , Project Supported by Higher Education Institutions, Aminoalkol/asetamid içeren yeni kumarin bileşiklerinin sentezi ve biyolojik özelliklerinin araştırılması, 2021 - 2023
 3. Öztürk D., Göncü B. S. , Project Supported by Higher Education Institutions, Doksorubisin direnci geliştirilmiş meme kanseri (MCF-7) hücrelerinde sirkadiyan genlerin ilaç direncine etkisi, 2021 - 2023
 4. Değer C., Dalkılıç E., Asram Sağıroğlu A., Kozanoğlu A. S. , Yüksel Mayda P., Öztürk D., Turkey Institutes of Health Administration Project, Evaluation of the Effect of Two Different Novel Remineralizing and Antibacterial Agents on Dentin Caries, 2020 - 2022
 5. Öztürk D., Akyel Y. K. , Okyar A., Project Supported by Higher Education Institutions, P-glikoprotein ve Cyp3a Ekspresyonunun Yaşa Bağlı Değişiminin Araştırılması, 2020 - 2022
 6. Öztürk D., Erginer Y., Project Supported by Higher Education Institutions, Çözünürlüğü düşük etkin maddenin kendiliğinden emülsifiye olan yeni formülasyonlarının geliştirilmesi, in vitro ve in vivo olarak değerlendirilmesi, 2019 - 2021
 7. Gazioğlu I., Zengin Kurt B., Öztürk D., Yıldırım K., TUBITAK Project, Hesperidin ve Diosminin Mikrobiyal Biyotransformasyonuyla Oluşan Yeni Metabolitlerin Tayini ve HEK293 Hücre Hattı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, 2018 - 2021
 8. Öztürk D., Zengin Kurt B., Project Supported by Higher Education Institutions, Aminokinolon türevi yeni bileşiklerin sentezi ve sitotoksik etkilerinin incelenmesi, 2019 - 2020
 9. Öztürk D., Zengin Kurt B., Project Supported by Higher Education Institutions, Etanoik asit türevi non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçların yeni tiyadiazol üre türevlerinin sentezi ve sitotoksik özelliklerinin incelenmesi, 2018 - 2020
 10. Gazioğlu I., Öztürk D., Zengin Kurt B., Project Supported by Higher Education Institutions, Fisetin ve Apigenin Bileşiklerinin Aspergillus flavus ile Fungal Biyotransformasyonları Sonucu Oluşan Metabolitlerin Tayini ve Hep G2 Hücre Hattı Üzerindeki Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması, 2018 - 2019
 11. Öztürk D., Okyar A., Project Supported by Higher Education Institutions, mTOR inhibitörü everolimusun yaşa bağlı farmakokinetiğinin incelenmesi, 2017 - 2018
 12. ÖZTÜRK D., TUBITAK Project, mTOR inhibitörü everolimusun faredeki kronofarmakokinetiği, 2017 - 2018
 13. Öztürk D., Göncü B., Project Supported by Higher Education Institutions, Everolimusun uygulama zamanına bağlı olarak ilaç direncine etkisinin kanser hücresinde (Caco-2) P-glikoprotein üzerinden incelenmesi, 2016 - 2018
 14. ÖZTÜRK D., Project Supported by Higher Education Institutions, Zamana bağlı subakut everolimus uygulamasının P-glikoprotein mRNA ve protein düzeylerine etkisi, 2015 - 2018
 15. ÖZTÜRK D., Project Supported by Higher Education Institutions, P-glikoprotein protein ekspresyonunun cinsiyete ve zamana bağlı olarak C57BL/6 farelerde değerlendirilmesi, 2015 - 2018
 16. ÖZTÜRK D., Project Supported by Higher Education Institutions, Everolimusun faredeki kronotoksisitesinin hematolojik açıdan incelenmesi, 2015 - 2016
 17. ÖZTÜRK D., Project Supported by Higher Education Institutions, P-glikoprotein substratı talinololün dişi ve erkek farelerdeki farmakokinetiği, 2013 - 2014
 18. ÖZTÜRK D., Project Supported by Higher Education Institutions, 5-Florourasil’in sıvı sıvı ekstraksiyonu yöntemi ve HPLC ile tayini, 2013 - 2014

Scholarships

Erasmus Yurtdışı Staj Hareketliliği Bursu, European Commission, 2009 - 2009

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

 1. Dosing-time dependent testicular toxicity of everolimus in mice.
  Ozturk N., Ozturk Civelek D., Sancar S., Kaptan E., Pala Kara Z., Okyar A.
  European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, vol.165, pp.105926, 2021 (Journal Indexed in SCI)
 2. Quinoline-sulfamoyl carbamates/sulfamide derivatives: Synthesis, cytotoxicity, carbonic anhydrase activity, and molecular modelling studies
  Cakmak E. B. , Zengin Kurt B., Ozturk Civelek D., Angeli A., Akdemir A., Sonmez F., Supuran C. T. , Kucukislamoglu M.
  Bioorganic Chemistry, vol.110, 2021 (Journal Indexed in SCI)
 3. The Effects of P-glycoprotein Inhibitor Zosuquidar on the Sex and Time-Dependent Pharmacokinetics of Parenterally Administered Talinolol in Mice.
  Kara Z., Ozturk D., Ozturk N., Okyar A.
  European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, vol.156, 2021 (Journal Indexed in SCI)
 4. Effects of atorvastatin on talinolol absorption: A potential drug-drug interaction
  Kara Z. P. , Ozturk D., ÖZTÜRK N., Orman M., Baktir G., OKYAR A.
  Die Pharmazie, vol.75, no.2, pp.70-74, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 5. Association between ABCB1, ABCG2 carrier protein and COX-2 enzyme gene polymorphisms and breast cancer risk in a Turkish population
  Kara Pala Z., Dilek O., Ezgi O., Halil K., Cihan U., Gul O.
  Saudi Pharmaceutical Journal, vol.28, no.2, pp.215-219, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 6. Synthesis of coumarin-sulfonamide derivatives and determination of their cytotoxicity, carbonic anhydrase inhibitory and molecular docking studies
  ZENGİN KURT B., SÖNMEZ F., ÖZTÜRK D., AKDEMİR A., Angeli A., Supuran C. T.
  European Journal Of Medicinal Chemistry, vol.183, pp.111702, 2019 (Journal Indexed in SCI)
 7. A new dinuclear copper (II) complex of 2,5-Furandicarboxyclic acid with 4(5)-Methylimidazole as a high potential α-glucosidase inhibitor: Synthesis, Crystal structure, Cytotoxicity study, and TD/DFT calculations
  AVCI D., Altürk S., SÖNMEZ F., TAMER Ö., BAŞOĞLU A., ATALAY Y., ZENGİN KURT B., ÖZTÜRK D., DEGE N.
  Applied Organometallic Chemistry, vol.33, no.3, pp.4725, 2019 (Journal Indexed in SCI)
 8. The immune system as a chronotoxicity target of the anticancer mTOR inhibitor everolimus.
  OZTURK N., Ozturk D., PALA-KARA Z., KAPTAN E., SANCAR-BAS S., OZSOY N., CINAR S., DENIZ G., LI X., GIACCHETTI S., et al.
  Chronobiology international, vol.35, pp.705-718, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded)
 9. Pharmacokinetics of talinolol is modified by barnidipine: Implication of P-glycoprotein modulation
  ÖZTÜRK N., Ozturk D., Pala-Kara Z., OKYAR A.
  Pharmazie, vol.72, no.1, pp.29-34, 2017 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

 1. The Association of ABCC5 and ABCC11 Polymorphisms with The Pharmacokinetics of 5-FU in Advanced Gastric Cancer Patients
  Pala Kara Z., Öztaş E., Öztürk D., Akyel Y. K. , Turna Z. H. , Okyar A., Özhan G.
  Clinical and Experimental Health Science, vol.10, no.3, pp.285-291, 2020 (National Refreed University Journal)
 2. HT29 Hücre Hattında Sirkadiyen Ritme Bağlı Gen İfadesinin Kontrolünde Referans Gen Farklılığının Senkronizasyondaki Rolü
  Göncü B. S. , Öztürk D.
  Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.3, pp.1370-1380, 2020 (Other Refereed National Journals)
 3. HT-29 Kolon Kanser Hücre Hattında Senkronizasyon Başlatıcıların Sirkadiyen Ritimdeki Rolü
  Öztürk D., Göncü B. S.
  Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.4, 2019 (Other Refereed National Journals)
 4. Evaluation of the association of SNP in carboxylesterase enzyme (CES1) with pharmacokinetic and adverse effects of capecitabine in breast and colorectal cancer patients
  Yuksel M. K. , Öztürk D., Oztas E., Ozhan G., Turker A. A. , Korkmaz T., Okyar A., Kara Z. P.
  ISTANBUL JOURNAL OF PHARMACY, vol.49, no.2, pp.64-69, 2019 (Journal Indexed in ESCI)
 5. Molecular aspects of circadian pharmacology and relevance for cancer chronotherapy
  ÖZTÜRK N., Ozturk D., Kavakli I. H. , OKYAR A.
  International Journal of Molecular Sciences, vol.18, no.10, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)
 6. ABC taşıyıcı proteinleri: Sirkadiyan ritimler ve cinsiyete bağlı farklılıklar
  Pala Kara Z., Öztürk N., ÖZTÜRK D., Okyar A.
  Journal of Marmara University Institute of Health Sciences, vol.3, no.1, pp.1-13, 2013 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Evaluation of the Metabolites Produced by Microbial Biotransformation of Diosmin by Enterococcus gallinarum ATCC 49573 and Investigation of Their Cytotoxic Effects on HEK293 Cell Line,
  GAZİOĞLU I., YILDIRIM K., ÖZTÜRK D., Erdoğan O., Zengin O. S.
  AOAC Virtual Annual Meeting 2020, Orlando, United States Of America, 8 - 24 September 2020
 2. Evaluation of Metabolites Produced by Fungal Biotransformation of Apigenin and Fisetin and Their Cytotoxic Activities
  GAZİOĞLU I., Erdoğan O., YANIKOĞLU R. S. , ÖZTÜRK D.
  8th Internatıonal Drug Chemistry Conference, Antalya, Turkey, 27 February - 01 March 2020
 3. Synthesis and Cytotoxic Activity of New Sorafenib / Ruthenium Complexes,
  Zengin Kurt B., Çakma E. B. , Öztürk D., Dağ A., Benkli K.
  8. International Drug Chemistry Conference, Antalya, Turkey, 27 February - 01 March 2020, pp.317
 4. Synthesis and Cytotoxic Activity of Novel Flurbiprofen Derivatives Containing Urea Group
  Zengin Kurt B., Beyazyüz Ö., Öztürk D., Sönmez F.
  8. International Drug Chemistry Conference, Antalya, Turkey, 27 February - 01 March 2020, pp.316
 5. PS-64: mTOR İnhibitörü Everolimusun Yaşa Bağlı Farmakokinetiği
  Öztürk F., Yasemin Kübra A., Öztürk D., Öztürk N., Pala Kara Z., Okyar A.
  25. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Aydın, Turkey, 3 - 07 November 2019
 6. SS-73: Everolimusun kronofarmakokinetiği: Uygulama zamanı, cinsiyet ve beslenme durumunun etkisi
  Öztürk D., Öztürk N., Yasemin Kübra A., Pala Kara Z., Okyar A.
  25. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Aydın, Turkey, 3 - 07 November 2019
 7. PS-01: Zamana bağlı everolimus uygulamasının dişi ve erkek farelerde P-glikoprotein ekspresyonuna etkisi
  Öztürk D., Göncü B. S. , Öztürk N., Pala Kara Z., Okyar A.
  25. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Aydın, Turkey, 3 - 07 November 2019
 8. A simple HPLC method for quantification of everolimus from mice plasma and liver samples
  ÖZTÜRK D., GAZİOĞLU I., OKYAR A.
  XX. Euroanalysis, İstanbul, Turkey, 1 - 05 September 2019
 9. P-35: Circadian and sex-dependent pharmacokinetics of everolimus and implications of chronotherapy
  Öztürk D., Öztürk N., Akyel Y. K. , Pala Kara Z., Okyar A.
  XVI Congress of the European Biological Rhythms Society, Lyon, France, 25 - 29 August 2019, pp.100
 10. Synthesis and Cytotoxic Activity of Coumarin-Menthol Derivatives and Determination of CAIX and CA-XII Expressions
  ZENGİN KURT B., Beyazyüz Ö., ÖZTÜRK D., SÖNMEZ F.
  International Multidisciplinary Symposium on Drug Research Development, Malatya, Turkey, 1 - 03 July 2019
 11. Synthesis and Cytotoxic Activity of Coumarin-Carvacrol Derivatives and determination of CA-IX and CA-XII expressions
  ZENGİN KURT B., Çelebi G., ÖZTÜRK D., SONMEZ F.
  4th Organic Chemistry Congress with International Participation, Antalya, Turkey, 04 October 2018
 12. Synthesis and Cytotoxic Activity of Coumarin-Thymol Derivatives
  ZENGİN KURT B., Çelebi G., ÖZTÜRK D., SONMEZ F.
  2nd International Congress on Advances in BioScience and Biotechnology (ICABB), 26 June 2018, pp.17
 13. mTOR inhibitörü everolimusun sirkadiyan saat sistemi üzerine etkisi ve farelerdeki kronotoksisitesi
  Öztürk N., ÖZTÜRK D., Pala Kara Z., Kaptan E., Sancar Baş S., Özsoy N., Deniz G., Çınar S., Okyar A.
  24. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 17 October 2017, pp.10
 14. Relevance of Dosing Time for Everolimus Toxicity on Thyroid Gland and Hormones in Mice
  ÖZTÜRK D., Öztürk N., Pala Kara Z., Kaptan E., Sancar Baş S., Özsoy N., Okyar A.
  ICBMP 2017: 19th International Conference on Biomedicine and Medical Pharmacology, Lizbon, Portugal, 17 August 2017, vol.4, no.8, pp.12
 15. The circadian timing system as a toxicity target of the anticancer mTOR inhibitor everolimus in mice.
  OZTURK N., ÖZTÜRK D., PALA-KARA Z., Kaptan E., Sancar Baş S., Çınar S., Deniz G., Li X. M. , Giachetti S., Levi F., et al.
  7. European Congress of Pharmacology, İstanbul, Turkey, 26 June 2016, pp.30
 16. P-glycoprotein mediated pharmacokinetic interaction between talinolol and barnidipine
  OZTURK N., ÖZTÜRK D., PALA-KARA Z., OKYAR A.
  7. European Congress of Pharmacology, İstanbul, Turkey, 26 June 2016, pp.57
 17. Chronotoxicity of Everolimus on the Immune System.
  ÖZTÜRK D., Öztürk N., Pala Kara Z., Kaptan E., Sancar Baş S., Çınar S., Deniz G., Li X. M. , Levi F., Okyar A.
  2016 Society for Research on Biological Rhythms Meeting, Palm Harbor, Florida, United States Of America, 21 May 2016, pp.172-173
 18. Dosing-Time Dependent Reproductive Toxicity of Everolimus in Male Mice.
  Öztürk N., ÖZTÜRK D., Pala Kara Z., Kaptan E., Sancar Baş S., Li X. M. , Levi F., Okyar A.
  2016 Society for Research on Biological Rhythms Meeting, Palm Harbor, Florida, United States Of America, 21 May 2016, pp.208
 19. Circadian Rhythms and Chronopharmacology of Drugs
  ÖZTÜRK D., Okyar A.
  2. IVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi., İstanbul, Turkey, 27 November 2015
 20. P-glikoprotein substratı talinololün dişi ve erkek farelerdeki farmakokinetiği
  Öztürk D., Pala Kara Z., Okyar A.
  23. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 07 September 2015
 21. Talinolol ve Vinblastin Arasında Zamana Bağımlı Etkileşme Farklılığının in vivo İncelenmesi
  ÖZTÜRK D., Pala Kara Z., Okyar A.
  22. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 04 November 2013

Courses

Farmakoloji (Hemşirelik), Undergraduate, 2020 - 2021
Farmasötik Bilimler I (2020-21), Undergraduate, 2020 - 2021
Bitirme Projesi Dersi II, Undergraduate, 2020 - 2021
Klinik Farmakoloji (Beslenme ve Diyetetik), Undergraduate, 2020 - 2021
Klinik Eczacılık ve Farmakoterapi II, Undergraduate, 2020 - 2021
Farmasötik Bilimler II, Undergraduate, 2020 - 2021
Farmakoloji (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon), Undergraduate, 2020 - 2021
Farmakoloji (Hemşirelik), Undergraduate, 2019 - 2020
Farmasötik Bilimler I, Undergraduate, 2019 - 2020
Bitirme Projesi Dersi I, Undergraduate, 2020 - 2021
Klinik Farmakoloji (Beslenme ve Diyetetik), Undergraduate, 2019 - 2020
Eczacılık Temel Kimya ve Sayısal Bilimler II, Undergraduate, 2020 - 2021
Farmakoloji (Odyoloji), Undergraduate, 2020 - 2021

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

European Biological Rhythms Society, Member, 2019 - Continues
Türk Farmakoloji Derneği, Member, 2013 - Continues

Scientific Refereeing

XENOBIOTICA, Journal Indexed in SCI-E, June 2021
Aurum Journal of Health Sciences, Other Journals, April 2021
RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, Journal Indexed in SCI-E, April 2021
BEZMİÂLEM SCİENCE, National Scientific Refreed Journal, August 2020
RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, Journal Indexed in SCI-E, June 2020

Edit Congress and Symposium Activities

25. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Attendee, Aydın, Turkey, 2019
XVI Congress of the European Biological Rhythms Society, Attendee, Lyon, France, 2019
ICBMP 2017: 19th International Conference on Biomedicine and Medical Pharmacology, Attendee, Lisbon, Portugal, 2017
EPHAR 2016 – 7th European Congress of Pharmacology, Attendee, İstanbul, Turkey, 2016
Society for Research of Biological Rhythms 2016 (SRBR 2016), Attendee, Florida, United States Of America, 2016
2. İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, Attendee, İstanbul, Turkey, 2015
23. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Attendee, Ankara, Turkey, 2015
5th European Workshop on Lipid Mediators, Attendee, İstanbul, Turkey, 2014
22. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Attendee, Ankara, Turkey, 2013

Citations

Total Citations (WOS):44
h-index (WOS):3

Research Areas

Health Sciences, Pharmacology and Therapeutics, Professional Sciences, Pharmacology