Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Obez Türk çocuklarının klinik ve laboratuvar özellikleri ve dört yıllık izlem sonuçları

XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 Nisan 2017, ss.214