Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The relationship between depression and lesion localization in first-time stroke patients

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, cilt.18, ss.92-98, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Depression and functional outcome after stroke: the effect of antidepressant therapy on functional recovery

EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE, cilt.44, ss.13-18, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The related causes in very early morning onset of stroke

PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY, cilt.29, ss.981-986, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Investigation Of Stroke Occurrence Time In Ischemic and Hemorrhagic Stroke Subtypes

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, cilt.22, ss.169-175, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The efficacy of steroids in idiopathic facial nerve paralysis: an open, randomized, prospective controlled study.

KULAK BURUN BOĞAZ İHTİSAS DERGİSİ, cilt.14, ss.62-66, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tetanoz aşısı sonrası gelişen akut inflamatuvar demiyelinizan polinöropati

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.27, ss.40-43, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Non Wilsonnien Hepatoserebral Dejenerasyon

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.12, ss.283-84, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İnme hastalarında lezyon lokalizasyonu ve depresyon ilişkisi

2. Psikofarmakoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 Haziran 2007, ss.329

İnmeli Genç Hastalarda Faktör V Leiden G1691A Mutasyonu”

40.ulusal nöroloji kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Eylül 2004, no.39, ss.238

İnme Oluş Zamanı ve İnme Alt Tipleri Arasındaki İlişki

Serebrovasküler Hastalıklar 2. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 28 Nisan 2004, cilt.10, no.20, ss.17

Antifosfolipid Antikor Sendromda İntraserebral Kanama

39.ulusan Nöroloji kongresi, Antalya, Türkiye, 22 Ekim 2003, no.136, ss.314

Paraneoplastik Nörolojik Hastalıklar

39.ulusan Nöroloji kongresi, Antalya, Türkiye, 22 Ekim 2003, no.33, ss.266

Hepatit C virüs enfeksiyonuna bağlı gelişen polinöropati

39.ulusan Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 Ekim 2003, no.236, ss.362-326

İntraserebral kanama nedeni olarak antiagregan ve antikoagülan ilaç kullanımı

39.ulusan Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 Ekim 2003, no.139, ss.316

İnme ve mevsimsel değişiklikler

39.ulusan Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 Ekim 2003, no.138, ss.315

Association of myasthenia gravis with epilepsy

13th Meeting of the European Neurological Society,, İstanbul, Türkiye, 14 Haziran 2003, no.224, ss.250