Ögrenim Bilgisi


Doktora
2010 - 2015
Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Organik Kimya, Türkiye

Yüksek Lisans
2005 - 2008
Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Türkiye

Lisans
2001 - 2005
Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya, Türkiye

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Mesleki Eğitim, Eğiticinin Eğitimi, Bezmilem Vakıf Üniversitesi, 2020

Desteklenen Projeler

 1. ZENGİN KURT B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Etanoik asit türevi non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçların yeni tiyadiazol üre türevlerinin sentezi ve sitotoksik özelliklerinin incelenmesi, 2019 - Devam Ediyor
 2. ZENGİN KURT B., ÖZTÜRK D., TÜBİTAK Projesi, Amino Asit Yan Zinciri İçeren Yeni Tirozin Kinaz İnhibitörlerinin Sentezi ve Antikanser Özelliklerinin Araştırılması, 2018 - Devam Ediyor
 3. BENKLİ K., DAĞ A., ZENGİN KURT B., ALTAN V. M. , TÜBİTAK Projesi, Yeni Sorafenib Rutenyum komplekslerinin sentezi ve polimerik taşıyıcı sistemlerinin geliştirilerek ilaç olma potansiyellerinin araştırılması, 2018 - Devam Ediyor
 4. ZENGİN KURT B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Heterohalkalı yeni takrin türevlerinin sentezi ve antikolinesteraz etkilerinin incelenmesi, 2018 - Devam Ediyor
 5. ZENGİN KURT B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Propanoik asit içeren non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçların yeni üre türevlerinin sentezi ve sitotoksik özelliklerinin incelenmesi, 2018 - Devam Ediyor
 6. Zengin Kurt B., Öztürk Civelek D., Erdoğmuş Ş., Karakan M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kalkon-Sülfonamit Hibrti Moleküllerinin Sentezi ve Sitotoksik Özelliklerinin Araştırılması, 2022 - 2024
 7. Zengin Kurt B., Öztürk D., Coşar E. D. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Aminoalkol/asetamid içeren yeni kumarin bileşiklerinin sentezi ve biyolojik özelliklerinin araştırılması, 2021 - 2023
 8. Gazioğlu I., Zengin Kurt B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Tiyazolidin halkası içeren yeni sülfonamit türevlerinin sentezi ve antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi, Proje no:20200302E, 2020 - 2021
 9. Dalkılıç E., Sarıalioğlu Güngör A., Zengin Kurt B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Başlangıç mine çürüklerinin remineralizasyonunda bioaktif cam partikül içeren jel kullanımının etkinliğinin değerlendirilmesi , 2020 - 2021
 10. Gazioğlu I., Zengin Kurt B., Öztürk D., Yıldırım K., TÜBİTAK Projesi, Hesperidin ve Diosminin Mikrobiyal Biyotransformasyonuyla Oluşan Yeni Metabolitlerin Tayini ve HEK293 Hücre Hattı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, 2018 - 2021
 11. Öztürk D., Zengin Kurt B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Aminokinolon türevi yeni bileşiklerin sentezi ve sitotoksik etkilerinin incelenmesi, 2019 - 2020
 12. Sevgi E., Kızılarslan Hançer Ç., Büyükkılıç Altınbaşak B., Zengin Kurt B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İstanbul’un Semt Pazarlarında Satılan Doğal Bitkilerdeki Ağır Metal ve Besin Elementleri ile Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi, 2019 - 2020
 13. Öztürk D., Zengin Kurt B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Etanoik asit türevi non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçların yeni tiyadiazol üre türevlerinin sentezi ve sitotoksik özelliklerinin incelenmesi, 2018 - 2020
 14. Benkli K., Zengin Kurt B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Piridin içeren tirozin kinaz inbitörü yeni altın komplekslerinin sentezi ve sitotoksik özelliklerinin incelenmesi, 2018 - 2020
 15. Gazioğlu I., Öztürk D., Zengin Kurt B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Fisetin ve Apigenin Bileşiklerinin Aspergillus flavus ile Fungal Biyotransformasyonları Sonucu Oluşan Metabolitlerin Tayini ve Hep G2 Hücre Hattı Üzerindeki Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması, 2018 - 2019
 16. Zengin Kurt B., TÜBİTAK Projesi, Monoterpen İçeren Yeni Kumarin Türevlerinin Sentezi ve Ca İnhibisyonlarının in vitro İncelenmesi, 2017 - 2018
 17. ZENGİN KURT B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Tekli/İkili Metal Aşılanmış Grafen Kompozitlerinin Katalitik Etkilerinin Araştırılması, 2016 - 2018
 18. Zengin Kurt B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Antikanser özellik gösterebilecek, sülfonamid içeren yeni kumarin türevlerinin sentezi ve sitotoksisite özelliklerinin incelenmesi, 2016 - 2018
 19. Zengin Kurt B., Sönmez F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Antitümör etki gösteren yeni Kumarin bileşiklerinin Click reaksiyonu ile sentezi ve etkilerinin incelenmesi, 2016 - 2017
 20. GAZİOĞLU I., ZENGİN KURT B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Timol ve karvakrol’ün yeni karbamat türevlerinin sentezi ve kolinesteraz izoenzimleri üzerine etkileri, 2016 - 2017
 21. TEMEL B., TÜBİTAK Projesi, Amfifilik Blok Kopolimerlerin Sentezi İçin İniferter Polimerizasyonu ile “Click” Reaksiyonlarının Birleştirilmesi, 2014 - 2017
 22. GAZİOĞLU I., ZENGİN KURT B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sentezlenen yeni kumarin türevlerinin sıçan karaciğer hücrelerinde aflatoksin inhibisyonu üzerindeki etkisi, 2015 - 2016
 23. ZENGİN KURT B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yeni Kumarin Bileşiklerinin Sentezi ve Kolinesteraz Enzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, 2014 - 2016

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Sakarya Üniversitesi, Mayıs, 2019

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Preparation, antioxidant activity, and theoretical studies on the relationship between antioxidant and electronic properties of bis(thio/carbohydrazone) derivatives
  Muğlu H., Kurt B., Sönmez F., Güzel E., Çavuş M. S. , Yakan H.
  Journal of Physics and Chemistry of Solids, cilt.164, 2022 (Hakemli Dergi)
 2. Fungal biotransformation of carvone and camphor by Aspergillus flavus and investigation of cytotoxic activities of naturally obtained essential oils
  Gazioglu I., Zengin O. S. , Gunaydin Akyildiz A., Zengin Kurt B.
  Natural Product Research, 2022 (Hakemli Dergi)
 3. Increasing the biocompatibility of graphene-based hybrid nanostructures with glycopolymer
  DAĞ A., Omurtag Ozgen P. S. , ZENGİN KURT B., Durmus Z.
  TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.46, ss.404-414, 2022 (Hakemli Dergi)
 4. Concentration effects on optical properties, DFT, crystal characterization and α-glucosidase activity studies: Novel Zn(II) complex
  Dege N., Özge Ö., Avcı D., Başoğlu A., Sönmez F., Yaman M., Tamer Ö., Atalay Y., ZENGİN KURT B.
  Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, cilt.262, 2021 (Hakemli Dergi)
 5. Synthesis, molecular docking and molecular dynamics studies of novel tacrine-carbamate derivatives as potent cholinesterase inhibitors
  Ozten O., ZENGİN KURT B., Sonmez F., Dogan B., Durdagi S.
  Bioorganic Chemistry, cilt.115, 2021 (Hakemli Dergi)
 6. A new series of asymmetric bis-isatin derivatives containing urea/thiourea moiety: Preparation, spectroscopic elucidation, antioxidant properties and theoretical calculations
  YAKAN H., Serdar ÇAVUŞ M., KURT B., MUĞLU H., SÖNMEZ F., GÜZEL E.
  Journal of Molecular Structure, cilt.1239, 2021 (Hakemli Dergi)
 7. Evaluation of cytotoxic and antioxidant potential of Dittrichia viscosa (L.) Greuter used in traditional medicine
  SEVGİ E., DAĞ A., Kizilarslan-Hancer C., ATASOY S., ZENGİN KURT B., Aksakal O.
  JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, cilt.276, 2021 (Hakemli Dergi)
 8. Quinoline-sulfamoyl carbamates/sulfamide derivatives: Synthesis, cytotoxicity, carbonic anhydrase activity, and molecular modelling studies
  Cakmak E. B. , Zengin Kurt B., Ozturk Civelek D., Angeli A., Akdemir A., Sonmez F., Supuran C. T. , Kucukislamoglu M.
  Bioorganic Chemistry, cilt.110, 2021 (Hakemli Dergi)
 9. Novel metal complexes containing 6-methylpyridine-2-carboxylic acid as potent α-glucosidase inhibitor: synthesis, crystal structures, DFT calculations, and molecular docking
  Avcı D., Altürk S., Sönmez F., Tamer Ö., Başoğlu A., Atalay Y., ZENGİN KURT B., Dege N.
  Molecular Diversity, cilt.25, ss.171-189, 2021 (Hakemli Dergi)
 10. Electrical and optical characterization of Os-substituted rare-earth orthoferrite YbFeO3-gamma powders
  Polat O., Coskun M., Sobola D., ZENGİN KURT B., Caglar M., Turut A.
  APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING, cilt.127, sa.1, 2021 (Hakemli Dergi)
 11. Synthesis, spectral properties, α-glucosidase inhibition, second-order and third-order NLO parameters and DFT calculations of Cr(III) and V(IV) complexes of 3-methylpicolinic acid
  Avcı D., Altürk S., Sönmez F., Tamer Ö., Başoğlu A., Atalay Y., Kurt B., Dege N.
  Journal of Molecular Structure, cilt.1220, 2020 (Hakemli Dergi)
 12. Quinoline Schiff-base ligands as long-wavelength photosensitizers for diphenyliodonium salt
  Temel B., Kurt B., Akar I., Keklik M.
  Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, cilt.400, 2020 (Hakemli Dergi)
 13. Glycopolymer decorated multiwalled carbon nanotubes for dual targeted breast cancer therapy
  Omurtag Ozgen P. S. , Atasoy S., Zengin Kurt B., Durmus Z., Yigit G., Dağ A.
  JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B, cilt.8, sa.15, ss.3123-3137, 2020 (Hakemli Dergi)
 14. Synthesis, DFT calculations and molecular docking study of mixed ligand metal complexes containing 4,4′-dimethyl-2,2′-bipyridyl as α-glucosidase inhibitors
  Avcı D., Altürk S., Sönmez F., Tamer Ö., Başoğlu A., Atalay Y., Kurt B.
  Journal of Molecular Structure, cilt.1205, 2020 (Hakemli Dergi)
 15. Structural and mechanical analysis of three orthodontic adhesive composites cured with different light units
  YILMAZ B., BAKKAL M., Kurt B.
  JOURNAL OF APPLIED BIOMATERIALS & FUNCTIONAL MATERIALS, cilt.18, 2020 (Hakemli Dergi)
 16. Synthesis, spectral properties, in vitro α-glucosidase inhibitory activity and quantum chemical calculations of novel mixed-ligand M(II) complexes containing 1,10-phenanthroline
  Avcı D., Altürk S., Sönmez F., Tamer Ö., Başoğlu A., Atalay Y., Kurt B., Dege N.
  Applied Organometallic Chemistry, cilt.34, sa.4, 2020 (Hakemli Dergi)
 17. Frequency and temperature-dependent electric modulus spectroscopy of osmium-doped YbFeO3 structure
  Polat O., COŞKUN M., Kalousek R., Zlamal J., Kurt B., Caglar Y., Caglar M., TÜRÜT A.
  JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER, cilt.32, sa.6, 2020 (Hakemli Dergi)
 18. Spectrofluorimetric Determination of Aflatoxin B-1 in Winter Herbal Teas via Magnetic Solid Phase Extraction Method by using Metal-Organic Framework (MOF) Hybrid Structures Anchored with Magnetic Nanoparticles
  Durmus Z., Kurt B., GAZİOĞLU I., SEVGİ E., Hancer C. K.
  APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 2020 (Hakemli Dergi)
 19. The impact of Ir doping on the electrical properties of YbFe1−xIrxO3 perovskite-oxide compounds
  Coskun M., Polat O., Coskun F., Kurt B., Durmus Z., Caglar M., Turut A.
  Journal of Materials Science: Materials in Electronics, cilt.31, sa.2, ss.1731-1744, 2020 (Hakemli Dergi)
 20. Synthesis and biological evaluation of novel coumarin-chalcone derivatives containing urea moiety as potential anticancer agents
  Kurt B., Kandas N. O. , DAĞ A., Sonmez F., Kucukislamoglu M.
  ARABIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.13, sa.1, ss.1120-1129, 2020 (Hakemli Dergi)
 21. Novel Cu(II), Co(II) and Zn(II) metal complexes with mixed-ligand: Synthesis, crystal structure, α-glucosidase inhibition, DFT calculations, and molecular docking
  Avcı D., Altürk S., Sönmez F., Tamer Ö., Başoğlu A., Atalay Y., Kurt B., Dege N.
  Journal of Molecular Structure, cilt.1197, ss.645-655, 2019 (Hakemli Dergi)
 22. Synthesis of coumarin-sulfonamide derivatives and determination of their cytotoxicity, carbonic anhydrase inhibitory and molecular docking studies
  ZENGİN KURT B., SÖNMEZ F., ÖZTÜRK D., AKDEMİR A., Angeli A., Supuran C. T.
  European Journal Of Medicinal Chemistry, cilt.183, ss.111702, 2019 (Hakemli Dergi)
 23. Synthesis, antioxidant activity and SAR study of novel spiro-isatin-based Schiff bases
  Sonmez F., Gunesli Z., Kurt B. Z. , GAZİOĞLU I., Avci D., Kucukislamoglu M.
  MOLECULAR DIVERSITY, cilt.23, sa.4, ss.829-844, 2019 (Hakemli Dergi)
 24. In situ reduction of graphene oxide by different plant extracts as a green catalyst for selective hydrogenation of nitroarenes
  ZENGİN KURT B., DURMUŞ Z., SEVGİ E.
  International Journal Of Hydrogen Energy, 2019 (Hakemli Dergi)
 25. A novel series of mixed-ligand M(II) complexes containing 2,2′-bipyridyl as potent α-glucosidase inhibitor: synthesis, crystal structure, DFT calculations, and molecular docking
  Avcı D., Altürk S., Sönmez F., Tamer Ö., Başoğlu A., Atalay Y., Zengin Kurt B., Dege N.
  Journal of Biological Inorganic Chemistry, cilt.24, ss.747-764, 2019 (Hakemli Dergi)
 26. Synthesis and anticholinesterase activity of novel non-hepatotoxic naphthyridine-11-amine derivatives
  ZENGİN KURT B.
  Molecular Diversity, cilt.23, sa.3, ss.625-638, 2019 (Hakemli Dergi)
 27. Novel AChE and BChE Inhibitors Using Combined Virtual Screening, Text mining and In Vitro Binding Assays
  Sahin K., ZENGİN KURT B., SÖNMEZ F., DURDAĞI S.
  Journal Of Biomolecular Structure & Dynamics, ss.1-24, 2019 (Hakemli Dergi)
 28. Two New Co(II) Complexes of Picolinate: Synthesis, Crystal Structure, Spectral Characterization, -Glucosidase nhibition and TD/DFT Study
  Alturk S., Avci D., Kurt B., Tamer O., Basoglu A., Sonmez F., Atalay Y., Dege N.
  JOURNAL OF INORGANIC AND ORGANOMETALLIC POLYMERS AND MATERIALS, cilt.29, sa.4, ss.1265-1279, 2019 (Hakemli Dergi)
 29. A novel series of M(II) complexes of 6-methylpyridine-2-carboxylic acid with 4(5)methylimidazole: Synthesis, crystal structures, α-glucosidase activity, density functional theory calculations and molecular docking
  Avcı D., Altürk S., Sönmez F., Tamer Ö., Başoğlu A., Atalay Y., Zengin Kurt B., Dege N.
  Applied Organometallic Chemistry, cilt.33, 2019 (Hakemli Dergi)
 30. Synthesis, biological activity and multiscale molecular modeling studies of bis-coumarins as selective carbonic anhydrase IX and XII inhibitors with effective cytotoxicity against hepatocellular carcinoma
  Kurt B., Dag A., Dogan B., Durdagi S., Angeli A., Nocentini A., Supuran C. T. , SONMEZ F.
  BIOORGANIC CHEMISTRY, cilt.87, ss.838-850, 2019 (Hakemli Dergi)
 31. Electrical characterization of Ir doped rare-earth orthoferrite YbFeO 3
  Polat O., Coskun M., Coskun F., ZENGİN KURT B., Durmus Z., Caglar Y., Caglar M., Turut A.
  Journal of Alloys and Compounds, ss.1212-1224, 2019 (Hakemli Dergi)
 32. Synthesis, anticholinesterase activity and molecular modeling studies of novel carvacrol-substituted amide derivatives
  Kurt B., Durdagi S., Celebi G., Salmas R. E. , SONMEZ F.
  JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS, 2019 (Hakemli Dergi)
 33. Optimization of ultrasound-assisted extraction of total phenolic contents and antioxidant activity using response surface methodology from jujube leaves (Ziziphus jujuba) and evaluation of anticholinesterase inhibitory activity
  Zemouri-Alioui S., Bey M. B. , Kurt B., Sonmez F., Louaileche H.
  JOURNAL OF FOOD MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION, cilt.13, sa.1, ss.321-329, 2019 (Hakemli Dergi)
 34. A new dinuclear copper (II) complex of 2,5-Furandicarboxyclic acid with 4(5)-Methylimidazole as a high potential α-glucosidase inhibitor: Synthesis, Crystal structure, Cytotoxicity study, and TD/DFT calculations
  AVCI D., Altürk S., SÖNMEZ F., TAMER Ö., BAŞOĞLU A., ATALAY Y., ZENGİN KURT B., ÖZTÜRK D., DEGE N.
  Applied Organometallic Chemistry, cilt.33, sa.3, ss.4725, 2019 (Hakemli Dergi)
 35. Synthesis and Characterization of Graphene Oxide/Zinc Oxide (GO/ZnO) Nanocomposite and Its Utilization for Photocatalytic Degradation of Basic Fuchsin Dye
  Durmuş Z., Kurt B., Durmus A.
  CHEMISTRYSELECT, cilt.4, sa.1, ss.271-278, 2019 (Hakemli Dergi)
 36. Co doped YbFeO 3 : exploring the electrical properties via tuning the doping level
  Polat O., Coskun M., Coskun F., Zlamal J., Kurt B. Z. , Durmus Z., Caglar M., Turut A.
  Ionics, 2019 (Hakemli Dergi)
 37. Three novel Cu(II), Cd(II) and Cr(III) complexes of 6-Methylpyridine-2-carboxylic acid with thiocyanate: Synthesis, crystal structures, DFT calculations, molecular docking and alpha-Glucosidase inhibition studies
  Avci D., Alturk S., Sonmez F., Tamer O., Basoglu A., Atalay Y., Kurt B., Dege N.
  TETRAHEDRON, cilt.74, sa.50, ss.7198-7208, 2018 (Hakemli Dergi)
 38. Anticholinesterase, antioxidant, antiaflatoxigenic activities of ten edible wild plants from Ordu area, Turkey
  Kurt B., GAZİOĞLU I., SEVGİ E., Sönmez F.
  Iranian Journal of Pharmaceutical Research, cilt.17, sa.3, ss.1047-1056, 2018 (Hakemli Dergi)
 39. Sinnamaldehitin yeni schiff bazlarının sentezi ve antioksidan özelliklerinin incelenmesi
  ZENGİN KURT B.
  Sakarya University Journal Of Science, cilt.22, sa.3, ss.1024-1032, 2018 (Hakemli Dergi)
 40. Synthesis, Anticholinesterase, Antioxidant, and Anti-Aflatoxigenic Activity of Novel Coumarin Carbamate Derivatives
  KURT B., Gazioglu I., KANDAS N. O. , Sonmez F.
  CHEMISTRYSELECT, cilt.3, sa.14, ss.3978-3983, 2018 (Hakemli Dergi)
 41. Synthesis, Biological Activity and Multiscale Molecular Modeling Studies for Coumaryl-carboxamide Derivatives as Selective Carbonic Anhydrase IX Inhibitors
  ZENGİN KURT B., Sonmez F., Durdağı S., Aksoydan B., Angeli A., Küçükislamoğlu M., Supuran C. T.
  JOURNAL OF ENZYME INHİBİTİON AND MEDİCİNAL CHEMİSTRY, cilt.32, ss.1042-1052, 2017 (Hakemli Dergi)
 42. Chitosan and carboxymethyl cellulose based magnetic nanocomposites for application of peroxidase purification
  Kurt B., Uckaya F., Durmus Z.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, cilt.96, ss.149-160, 2017 (Hakemli Dergi)
 43. Synthesis, anticholinesterase activity and molecular modeling study of novel carbamate-substituted thymol/carvacrol derivatives
  KURT B. Z. , Gazioglu I., Dag A., Salmas R. E. , Kayik G., Durdagi S., Sonmez F.
  BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.25, sa.4, ss.1352-1363, 2017 (Hakemli Dergi)
 44. k Microwave assisted synthesis of novel hybrid tacrine-sulfonamide derivatives and investigation of their antioxidant and anticholinesterase activities
  Ulus R., Kurt B., Gazioglu I., Kaya M.
  BIOORGANIC CHEMISTRY, cilt.70, ss.245-255, 2017 (Hakemli Dergi)
 45. Design, synthesis and docking study of novel coumarin ligands as potential selective acetylcholinesterase inhibitors
  Sonmez F., KURT B. Z. , Gazioglu I., BASILE L., Dag A., CAPPELLO V., GINEX T., Kucukislamoglu M., GUCCIONE S.
  JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.32, sa.1, ss.285-297, 2017 (Hakemli Dergi)
 46. In vitro inhibition effects on erythrocyte carbonic anhydrase I and II and structure-activity relationships of cumarylthiazole derivatives
  Kurt B., Sonmez F., GÖKÇE B., Ergun A., Gencer N., Demir T., Arslan O., Kucukislamoglu M.
  RUSSIAN JOURNAL OF BIOORGANIC CHEMISTRY, cilt.42, sa.5, ss.506-511, 2016 (Hakemli Dergi)
 47. Preparation and in vitro evaluation of 5-flourouracil loaded magnetite-zeolite nanocomposite (5-FU-MZNC) for cancer drug delivery applications
  Sagir T., Huysal M., Durmus Z., Kurt B., Senel M., Isik S.
  BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY, cilt.77, ss.182-190, 2016 (Hakemli Dergi)
 48. Synthesis, antioxidant and carbonic anhydrase I and II inhibitory activities of novel sulphonamide-substituted coumarylthiazole derivatives
  Kurt B., Sonmez F., Bilen C., Ergun A., Gencer N., Arslan O., Kucukislamoglu M.
  JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.31, sa.6, ss.991-998, 2016 (Hakemli Dergi)
 49. Preparation and characterization of platinum (Pt) and palladium (Pd) nanoparticle decorated graphene sheets and their utilization for the elimination of basic fuchsin and indigo carmine dyes
  Kurt B., Durmus Z., Durmus A.
  SOLID STATE SCIENCES, cilt.51, ss.51-58, 2016 (Hakemli Dergi)
 50. Potential of aryl-urea-benzofuranylthiazoles hybrids as multitasking agents in Alzheimer's disease
  Kurt B., Gazioglu I., BASILE L., Sonmez F., GINEX T., Kucukislamoglu M., GUCCIONE S.
  EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.102, ss.80-92, 2015 (Hakemli Dergi)
 51. Synthesis, antioxidant and anticholinesterase activities of novel coumarylthiazole derivatives
  Kurt B., Gazioglu I., Sonmez F., Kucukislamoglu M.
  BIOORGANIC CHEMISTRY, cilt.59, ss.80-90, 2015 (Hakemli Dergi)
 52. Synthesis of new derivatives of 1-(3-aminophenyl)-4-benzoyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
  Kasimogullari R., Zengin B., Maden M., Mert S., KAZAZ C.
  JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, cilt.75, sa.12, ss.1625-1635, 2010 (Hakemli Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Biological activities and chemical composition of Turkish sweetgum balsam (Styrax liquidus) essential oil
  BÜYÜKKILIÇ ALTINBAŞAK B., İSSA G., ZENGİN KURT B., DEMİRCİ B.
  Bezmiâlem Science, 2022 (Hakemli Dergi)
 2. Anticholinesterase and anti-inflammatory activities of essential oils of naturally grown Daucus L. species in Turkey
  BÜYÜKKILIÇ ALTINBAŞAK B., ECEVİT GENÇ G., ZENGİN KURT B., DEMİRCİ B.
  Bezmiâlem Science, 2022 (Hakemli Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Synthesis and Anticholinesterase Activity of Novel Coumarin Derivatives Containing Aminoalcohol Group
  Coşar E. D. , Zengin Kurt B.
  International Symposium on Medicinal Chemistry (EFMC-ISMC), , 29 Ağustos 2021, ss.1
 2. Determination of New Metabolites by Microbial Biotransformation of p-Synephrine and Their Anti-diabetic Activities
  DEMİR Ş., GAZİOĞLU I., ZENGİN KURT B.
  AOAC Virtual Annual Meeting 2020, oRLANDO, Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 24 Eylül 2020
 3. Synthesis and Antibacterial Activity of New Sulfonamide Derivatives Containing Thiazolidine Ring
  Dandin G., ZENGİN KURT B., GAZİOĞLU I.
  8th Internatıonal Drug Chemistry Conference, Antalya, Türkiye, 27 Şubat - 01 Mart 2020
 4. Synthesis and Cytotoxic Activity of Novel Flurbiprofen Derivatives Containing Urea Group
  Zengin Kurt B., Beyazyüz Ö., Öztürk D., Sönmez F.
  8. International Drug Chemistry Conference, Antalya, Türkiye, 27 Şubat - 01 Mart 2020, ss.316
 5. Synthesis and Cytotoxic Activity of New Sorafenib / Ruthenium Complexes,
  Zengin Kurt B., Çakma E. B. , Öztürk D., Dağ A., Benkli K.
  8. International Drug Chemistry Conference, Antalya, Türkiye, 27 Şubat - 01 Mart 2020, ss.317
 6. Meme Kanseri Terapisinde Doksorubisin Konjuge Glikopolimer ile Kaplanmış Karbon Nanotüpler (CNT)
  Omurtag Özgen P. S. , Atasoy S., Zengin Kurt B., Durmuş Z., Yiğit G., Dağ A.
  6. Biyomalzeme Günleri, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Aralık 2019, ss.1
 7. Investigation of Chemistry and Biological Activities of Turkish sweetgum balsam (Styrax liquidus) Essential Oil
  BÜYÜKKILIÇ ALTINBAŞAK B., ZENGİN KURT B., YÜKSEL MAYDA P., DEMİRCİ B.
  6th World Congress on Medicinal and Aromatic Plants, 13 - 17 Kasım 2019, ss.139
 8. Synthesis and Characterization of Sorafenib Gold Complex
  ZENGİN KURT B., BENKLİ K.
  International Multidisciplinary Symposium on Drug Research Development, Malatya, Türkiye, 1 - 03 Temmuz 2019
 9. Synthesis and Cytotoxic Activity of Coumarin-Menthol Derivatives and Determination of CAIX and CA-XII Expressions
  ZENGİN KURT B., Beyazyüz Ö., ÖZTÜRK D., SÖNMEZ F.
  International Multidisciplinary Symposium on Drug Research Development, Malatya, Türkiye, 1 - 03 Temmuz 2019
 10. The cytotoxicity of Biodentine modified with nanosized bioactive glass particles
  YUCA T., ZENGİN KURT B., ATASOY S., DAĞ A., GÜNEŞER M. B.
  The 20th Scientific Congress of Asian Pasific Endodontic Confederation, 24 - 27 Nisan 2019
 11. Synthesis of Biologically Active Novel Sulfonamide Derivatives
  Çakmak E. B. , Özmen Ö., Kahvecioğlu D., ZENGİN KURT B., SONMEZ F.
  6th International BAU Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 13 Aralık 2018, ss.129-130
 12. Synthesis of Biologically Active Novel Naproxen Derivatives Containing Urea
  Beyazyüz Ö., Tokgöz M. N. , ZENGİN KURT B., SÖNMEZ F.
  6th International BAU Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018
 13. Synthesis and Cytotoxic Activity of Coumarin-Carvacrol Derivatives and determination of CA-IX and CA-XII expressions
  ZENGİN KURT B., Çelebi G., ÖZTÜRK D., SONMEZ F.
  4th Organic Chemistry Congress with International Participation, Antalya, Türkiye, 04 Ekim 2018
 14. Synthesis of novel Schiff bases as potential antioxidant agents
  SONMEZ F., Güneşli Z., ZENGİN KURT B., GAZİOĞLU I., KUCUKISLAMOGLU M.
  2nd International Congress on Advances in BioScience and Biotechnology (ICABB), 26 Haziran 2018, ss.21
 15. Synthesis and Anticholinesterase Activity of Tacrine-Carbamate Derivatives
  ZENGİN KURT B., Özten Ö., SONMEZ F.
  2nd International Congress on Advances in BioScience and Biotechnology (ICABB), 26 Haziran 2018, ss.17
 16. Synthesis and Cytotoxic Activity of Coumarin-Thymol Derivatives
  ZENGİN KURT B., Çelebi G., ÖZTÜRK D., SONMEZ F.
  2nd International Congress on Advances in BioScience and Biotechnology (ICABB), 26 Haziran 2018, ss.17
 17. Synthesis and antiproliferative activity of coumarin-chalcone derivatives
  ZENGİN KURT B., SONMEZ F., ÖZTEN KANDAŞ N., DAĞ A., KUCUKISLAMOGLU M.
  International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 Nisan 2018, ss.671
 18. Synthesis, Anticholinesterase Activity of Novel Coumarin Carbamate Derivatives
  ZENGİN KURT B.
  International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 Nisan 2018, ss.145
 19. Synthesis of Novel Coumarin-Sulfonamide Hybrid Derivatives
  ZENGİN KURT B., Sönmez F., Küçükislamoğlu M.
  5th International BAU Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 19 Ekim 2017
 20. Chemical Composition and Anti-cholinesterase Activity of Essential Oils of Daucus carota L. subsp. carota from Two Different Localities
  BÜYÜKKILIÇ ALTINBAŞAK B., Ecevit Genç G., ZENGİN KURT B., Demirci B.
  International Symposium on Essential Oils, Pecs, Macaristan, 10 Eylül 2017, ss.142-143
 21. Synthesis and Anticholinesterase Activity of Eugenol Derivatives
  ZENGİN KURT B., Sonmez F., Küçükislamoğlu M.
  3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Budapeşte, Macaristan, 03 Mayıs 2017, ss.431
 22. Synthesis of Biologically Active Novel Coumarin Derivatives
  Özten Ö., ZENGİN KURT B., Sonmez F., Gülgeç A. S. , Küçükislamoğlu M.
  3. 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan 2017, ss.613
 23. Synthesis, Biological Activitiy for Carvacrol-amide Derivatives as Cholinesterase Inhibitors
  Sonmez G., ZENGİN KURT B., Sonmez F.
  3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan 2017, ss.576
 24. Synthesis of Biologically Active Novel Pyrrole Derivatives Containing Urea
  Özbilge A., ZENGİN KURT B., Sonmez F.
  3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan 2017, ss.586
 25. Antioxidant activities of novel eugenol derivatives substituted carbamate
  Yanıkoğlu R. S. , ZENGİN KURT B., GAZİOĞLU I., Sonmez F.
  2nd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 27 Kasım 2015, ss.65
 26. In vitro biological screening of ten edible plants from middle black sea region
  ZENGİN KURT B., GAZİOĞLU I., SEVGİ E., Sonmez F.
  2nd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 25 Kasım 2015, ss.26
 27. Synthesis and aflatoxin B1 inhibitory activities of novel coumarin derivatives substituted carbamate
  Çamlık G., ZENGİN KURT B., GAZİOĞLU I., Sonmez F.
  2nd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 25 Kasım 2015, ss.64
 28. Synthesis, characterization and application of graphene/noble metal nanocomposites in photocatalytic dye elimination processes
  ZENGİN KURT B., BEKTAY M. Y. , DURMUŞ Z., Sonmez G., Korkmaz S.
  2nd Graphene and Related Technologies: from Laboratory to Industry, İstanbul, Türkiye, 15 Kasım 2015, ss.40
 29. Synthesis and Characterization of Block Copolymers by Combination of Iniferter Polymerization and Click Reactions
  TEMEL B., ZENGİN KURT B., Çamlık G.
  IUPAC 11th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering, Yokohama, Japonya, 18 Ekim 2015
 30. Synthesis and characterization of block copolymers by combination of iniferter polymerization and click reaction
  TEMEL B., ZENGİN KURT B., ÇAMLIK G.
  IUPAC 11th International Conference on Advenced Polymers via Macromolecular Engineering, Yokohama, Japonya, 18 - 22 Ekim 2015
 31. Synthesis and Aflatoxin B1 Inhibitory Activities of Novel Eugenol Derivatives Substituted Carbamate
  ZENGİN KURT B., Gunesli Z., GAZİOĞLU I., SÖNMEZ F.
  3rd International BAU Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 01 Ekim 2015
 32. Novel coumarin derivatives as selective acetylcholinesterase inhibitors
  Basile L., ZENGİN KURT B., GAZİOĞLU I., Sonmez F., Küçükislamoğlu M., Ginex T., Cappello V., Guccione S.
  XXIII National Meeting on Medicinal Chemistiry, Salerno, İtalya, 06 Eylül 2015, ss.146
 33. Synthesis of New Benzofuran Derivatives and Their Effects on the Cholinesterase Isoenzymes
  SÖNMEZ F., ZENGİN KURT B., GAZİOĞLU I., KÜÇÜKİSLAMOĞLU M.
  International Conference On Science, Ecology and Technology I (ICONSETE), Vienna, Avusturya, 25 - 28 Ağustos 2015
 34. Yeni Kumariltiyazol Türevlerinin Sentezi ve Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi
  ZENGİN KURT B., GAZİOĞLU I., SÖNMEZ F., KÜÇÜKİSLAMOĞLU M.
  3. İlaç Kimyası Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Mart 2015
 35. Yeni imin grubu içeren isatin türevlerinin sentezi ve antioksidan özelliklerinin incelenmesi
  SÖNMEZ F., Gunesli Z., ZENGİN KURT B., GAZİOĞLU I., KÜÇÜKİSLAMOĞLU M.
  3. İlaç Kimyası Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Mart 2015
 36. Synthesis of Novel Sulfonamides Substituted Coumaryl Thiazole Derivatives as Carbonic Anhydrase I and II Inhibitors
  ZENGİN KURT B., SÖNMEZ F., ERGÜN A., bilen ç., GENÇER N., KÜÇÜKİSLAMOĞLU M.
  1. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, 28 - 30 Kasım 2014
 37. The New Synthesis of Coumarylchalcone Derivatives Containing Urea Groups
  ZENGİN KURT B., SÖNMEZ F., KÜÇÜKİSLAMOĞLU M.
  2nd International BAU Drug Design Congress, 17 - 19 Nisan 2014
 38. Bazı Tiyazolidin-4-Karboksilik Asit Türevlerinin Sentezi ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine Biyolojik Aktivitesi
  ZENGİN KURT B., eksil b., GENÇ H., ZENGİN M., KÜÇÜKİSLAMOĞLU M., BİLEN Ç., yavuz e., GENÇER N.
  2. İlaç Kimyası Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Mart 2014
 39. New coumarylthiazole derivatives as carbonic anhydrase I and II inhibitors
  ZENGİN KURT B., KÜÇÜKİSLAMOĞLU M., SÖNMEZ F., GÖKÇE B., ERGÜN A., GENÇER N.
  XIV European Symposium on Organic Reactivity, 1 - 07 Eylül 2013
 40. New isatin derivatives as carbonic anhydrase I and II inhibitors
  KÜÇÜKİSLAMOĞLU M., ZENGİN KURT B., SÖNMEZ F., bilen ç., yavuz e., GENÇER N.
  XIV European Symposium on Organic Reactivity, 1 - 06 Eylül 2013
 41. Synthesis of new isoquinoline Derivatives
  ZENGİN KURT B., ATMACA s., ZENGİN M.
  44th IUPAC World Chemistry Congress, 11 - 16 Ağustos 2013
 42. Synthesis of 5 coumaryl 2 sulfonamides thiazole Derivatives
  ZENGİN KURT B., KÜÇÜKİSLAMOĞLU M., SÖNMEZ F.
  44th IUPAC World Chemistry Congress, 11 - 16 Ağustos 2013
 43. Antosiyanin o disakkaritlerin sentezi
  çelik f., ZENGİN KURT B., SÖNMEZ F., KÜÇÜKİSLAMOĞLU M.
  XXVI Ulusal Kimya Kongresi, Türkiye, 2 - 07 Eylül 2012
 44. Benzofurantiyazol üre türevlerinin sentezi
  ZENGİN KURT B., SÖNMEZ F., çelik f., KÜÇÜKİSLAMOĞLU M.
  XXVI Ulusal Kimya Kongresi, Türkiye, 2 - 07 Eylül 2012
 45. Synthesis of 4 phenylurenyl thiourenyl anthocyanin derivatives
  çelik f., SÖNMEZ F., ZENGİN KURT B., ARSLAN M., KÜÇÜKİSLAMOĞLU M.
  1st İnternational Symposium on Secondary Metabolites: Chemical, Biological and Biotechnological Properties, 14 - 17 Eylül 2011
 46. Synthesis of 5 coumaryl 2 phenylurenyl thiourenyl thiazole Derivatives
  ZENGİN KURT B., SÖNMEZ F., çelik f., ZENGİN M., KÜÇÜKİSLAMOĞLU M.
  1st International Symposium on Secondary Metabolites: Chemical, Biological and Biotechnological Properties, 14 - 17 Eylül 2011
 47. Üre Grubu İçeren Kumariltiazol Türevlerinin Sentezi
  ZENGİN KURT B., SÖNMEZ F., KÜÇÜKİSLAMOĞLU M.
  XXV. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Haziran 2011

Verdiği Dersler

Farmasötik Bilimler I Kurulu, Lisans, 2019 - 2020
Organik Kimya Kurulu, Lisans, 2020 - 2021
Farmasötik Bilimler II Kurulu, Lisans, 2020 - 2021
Pharmaceutical Chemistry II- Laboratory, Lisans, 2017 - 2018
Pharmaceutical Chemistry III- Laboratory, Lisans, 2017 - 2018
Genel Kimya, Ön Lisans, 2017 - 2018
Pharmaceutical Chemistry I- Laboratory, Lisans, 2017 - 2018
Organik Kimya, Ön Lisans, 2017 - 2018
Organik Kimya, Lisans, 2017 - 2018
Genel Kimya, Ön Lisans, 2017 - 2018

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Editör, 2022 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye, Eylül 2022
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2022
JOURNAL OF CHEMISTRY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2022
Scientific Reports, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2022
CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2022
Materials Science for Energy Technologies, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2022
SCIENTIFIC REPORTS, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mart 2022
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Şubat 2022
TÜBİTAK Projesi, 1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP), Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye, Aralık 2021
TÜBİTAK Projesi, 1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP), TÜBİTAK, Türkiye, Eylül 2021
SCIENTIFIC REPORTS, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Haziran 2021
ACS OMEGA, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Nisan 2021
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Nisan 2021
TÜBİTAK Projesi, 1002 - Hızlı Destek Programı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye, Nisan 2021
TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi, 2535 - İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı (MSRT) ile İkili İşbirliği Programı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye, Mart 2021
TÜBİTAK Projesi, 1002 - Hızlı Destek Programı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye, Mart 2021
TÜBİTAK Projesi, 1002 - Hızlı Destek Programı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye, Eylül 2020
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2020
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye, Ağustos 2020
JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Nisan 2020
Journal Of Enzyme Inhibition And Medicinal Chemistry, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mart 2020
ARCHIV DER PHARMAZIE, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Aralık 2019
BIOTECHNOLOGY AND APPLIED BIOCHEMISTRY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Kasım 2019
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Kasım 2019
JOURNAL OF NANOMATERIALS, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ekim 2019
CARBOHYDRATE POLYMERS, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ekim 2019
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2019
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2019
CARBOHYDRATE POLYMERS, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mart 2019
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Şubat 2019
CARBOHYDRATE POLYMERS, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ocak 2019
PHARMACEUTICAL BIOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ocak 2016

Metrikler

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Eczacılık, Meslek Bilimleri, Farmasötik Kimya, Kimya, Biyokimya, Biyoorganik Kimya, Organik Kimya, Aromatik Bileşikler Kimyası, Doğal Ürünler Kimyası, Heterosiklik Bileşikler Kimyası, Organik Reaksiyon Mekanizmaları, Temel Bilimler