Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Adezyon ve Adeziv Sistemler

Turkiye Klinikleri, vol.3, no.3, pp.113-127, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Restoratif diş hekimliğinde pulpa kaplamaları

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.14, pp.104-110, 2016 (International Refereed University Journal)

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİNDE PULPA KAPLAMALARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ DERGİSİ, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Er:YAG lazer ve farklı yüzey pürüzlendirme yöntemlerinin bir hibrit seramik CAD/CAM materyalin tamir bağlanma dayanımı üzerine etkisi

izmir demokrasi üniversitesi uluslarası diş hekimliği&sağlık kongresi , İzmir, Turkey, 28 - 29 November 2020, pp.1-2

içeceklerin farklı tipte kompozit rezinlerin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisi

estetik diş hekimliği akademisi derneği kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 October 2020, pp.58-59

The Effect of Polishing Systems on Surface Roughness of Nanocomposites

FDI world dental federation congress, California, United States Of America, 4 - 07 September 2019, pp.58

yeni nano-fiber dolduruculu akışkan kompozitin mikrosertlik ve yüzey pürüzlülüğünün kıyaslanması

türk dişhekimleri birliği uluslararası kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.151

X-Işını mikrobilgisayarlı tomografi ile farklı tip bulk fill materyallerin mikrosızıntı değerlerinin incelenmesi

Restoratif Diş Hekimliği Kongresi 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.84-85

the effect of chlorhexidine/ethanol on bond strength of universal adhesives

fdi world dental federation, Buenos Aires, Argentina, 5 - 08 September 2018, pp.55

premolars cuspal deflection restored using bulk-fill materials with/without liner

fdi world dental federation congress, Buenos Aires, Argentina, 5 - 08 September 2018, pp.56-57

effects of polishing methods on physical properties of nanohybrid composites

fdi world dental federation congress, Buenos Aires, Argentina, 5 - 08 September 2018, pp.54

premolar cuspal deflection restored with dual-cure composites using different power-irradiances

fdi world dental federation congress, Buenos Aires, Argentina, 5 - 08 September 2018, pp.60

farklı ısılardaki siyah çayın bir nanohibrit kompozit rezinin renk stabilitesi üzerine etkisi

restoratif diş hekimliği derneği uluslararası kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 03 December 2017, pp.75

evaluation of repair bond strength of bulk fill resin composite

fdi world dental federation congress, Madrid, Spain, 29 August 2017 - 01 September 2020, pp.217