Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Altı ay'dan büyük süt çocuklarına daha yüksek dozda D vitamini suplementasyonu gerekli mi?

19. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 Ekim 2015, ss.1