Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hamstring kas kısalığında miyofasyal gevşetme tekniğinin posterior zincir kaslarının mobilitesi üzerine etkisi

8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi , Ankara, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2021, Turkey, 08 May 2021

The Effect Of Myofascıal Release Technıque On Respıratory Parameters In Hamstrıng Shortness.

ERS International Congress Virtual,, Vienna, Austria, 7 - 09 September 2020, pp.1

Kafe ve market çalışanlarının postüral risk analizi

6. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.28, pp.85