Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

 • 2008 Tıpta Uzmanlık

  Respiratuar Distres Sendromlu Bebeklerde Anjiotensin Dönüştürücü Enzin Gen Polimorfizminin Akut Böbrek Yetmezliği ve Diğer Prematürelik Komplikasyonlarının Gelişimine Etkisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları/Neonatoloji

 • 2003 Tıpta Uzmanlık

  1990-2001 yılları arasında tanı alan romatizmal karditli hastaların klinik özellikleri ve kardit prognozuna etki eden faktörlerin belirlenmesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları/Neonatoloji

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce