Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2019 - Devam Ediyor
    Araştırma Görevlisi

    Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü

Verdiği Dersler

  • Lisans
    Klinik Uygulamalar-II