Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Xenotransplantation of Microencapsulated Parathyroid Cells as a Potential Treatment for Autoimmune-Related Hypoparathyroidism.

Experimental and clinical transplantation : official journal of the Middle East Society for Organ Transplantation, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

The Effect of Intravenously Paratyroid Cell Xenotransplantation in Sheep: As an Animal Model

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.26, no.6, pp.765-770, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Ultra-Rare Genetic Variation in the Epilepsies: A Whole-Exome Sequencing Study of 17,606 Individuals.

American journal of human genetics, vol.105, pp.267-282, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

HLA Class I Expression Changes in Different Types of Cultured Parathyroid Cells.

Experimental and clinical transplantation : official journal of the Middle East Society for Organ Transplantation, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Pharmacogenetics: Role of Single Nucleotide Polymorphisms

THERANOSTICS: METHODS AND PROTOCOLS, vol.2054, pp.137-145, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

SYNE1 related cerebellar ataxia presents with variable phenotypes in a consanguineous family from Turkey.

Neurological sciences : official journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology, vol.38, pp.2203-2207, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Parathyroid allotransplantation in rabbits without cultivation.

International journal of clinical and experimental medicine, vol.7, pp.280-4, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Bağlantı ve Tüm Ekzom Dizileme Analizlerinin Birlikte Değerlendirilmesiyle CIC Geninin İzole Distoni Adayı Olarak Belirlenmesi

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, vol.84, pp.457-463, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Periferik kan mononükleer hücrelerin primer paratiroit dokusu hücreleri ile ko-kültürünün verimliliği

Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.1, pp.5-12, 2020 (National Refreed University Journal)

Sıçanlarda immünsupresyonsuz xenotransplantasyon uygulamasının etkililiği

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.44, no.3, pp.782-787, 2019 (Other Refereed National Journals)

Paratiroit Nakli İmmünolojisi

Türkiye Klinikleri, İmmünoloji ve Alerji, vol.12, no.1, pp.31-38, 2019 (National Refreed University Journal)

Efficacy of xenotransplantation without immunosuppression in rats

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.44, no.3, pp.782-787, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Effects of Boric Acid on Ehrlich Ascites Tumor

ISTANBUL MEDICAL JOURNAL, vol.19, no.3, pp.251-254, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gen şebeke varyantlarının hesaplamalı biyoloji ve makine öğrenmesi yardımıyla analizi

16. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2021, pp.1

CCD-1079Sk Hücre Hattında Referans Gen Değişiminin Pasaj Süresince Takibi

9. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2020, pp.45-46

Bi-allelic Variant in NALCN Cause Autosomal Recessive Neurodevelopmental Disorder

"Uluslararası Katılımlı" 14. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 20 - 22 November 2020

Alfa-L-Gluronik Asit İçeren Ultrasaf Aljinat Kullanılarak Mikroenkapsüle Edilen Paratiroit Hücrelerinin Zenotransplantasyonu

20. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.105

Minor histocompatibility antigen sp110: an evolutionary trace for parathyroid tissue

Congress of the European Society for Organ Transplantation (ESOT), 19th Annual Meeting, Kobenhavn, Denmark, 15 - 18 September 2019, vol.32, pp.353

HLA class II protein and mRNA expression profiles in cultured parathyroid tissues

EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS, Milan, Italy, 16 - 19 June 2018, vol.27, pp.907-908

Paratiroit Hücrelerinin Mikroenkapsülasyonu ve Nakil Yöntemi

10. Aziz Sancar DETAE Günleri, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2018, pp.1

Kriyopreserve Edilen Paratiroid Hücrelerinin Ototransplantasyonu

17. Medikal Cerrahi Endokrinolojisi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018

Paratiroit Allo Naklinde İmmünolojik Değerlendirme Testlerinin Önemi Var Mı?

Transplantasyon ’18. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.1

Febril Nöbet Sonrası Epileptogenez Sürecinin Araştırılması

53. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017, pp.1

Parathyroid Allotransplantation From Cadaveric Donor: Case Study

Congress of the European Society for Organ Transplantation (ESOT), 18th Annual Meeting, Barcelona, Spain, 24 - 27 September 2017, vol.30, pp.377

New Transport Solution For Parathyroid Allotransplantation

Congress of the European Society for Organ Transplantation (ESOT), 18th Annual Meeting, Barcelona, Spain, 24 - 27 September 2017, vol.30, pp.396-397

A novel mutation in HEXB that causing Infantil Sandhoff Disease

American Society of Human Genetics (ASHG), , Vancouver, Canada, 18 - 22 October 2016, pp.1

SNP Array: PLINK

Geleceğe Yatırım: BİYOBANKA, Turkey, 30 - 31 May 2016

Expression analysis of apoptosis related genes in human hippocampal sclerosis

American Epilepsy Society 65th Annual Meeting, Maryland, United States Of America, 2 - 06 December 2011, pp.1

Epilepsy DNA Bank Project in Istanbul University

Idiopathic Generalized Epilepsies (IGE): Developmental Aspects; Bridging Basic Science and Clinical Research, Antalya, Turkey, 3 - 06 October 2007, pp.1

Determination of E352K mutation in the GABA receptor alpha-subunit causing juvenile myoclonic epilepsy

Idiopathic Generalized Epilepsies (IGE): Developmental Aspects; Bridging Basic Science and Clinical Research, Antalya, Turkey, 3 - 06 October 2007, pp.1

Books & Book Chapters

Nadir Hastalıkların Dünyadaki ve Türkiye’deki Durumu

in: Nadir Hastalıklar, Uğur Özbek, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.1-6, 2021

Microencapsulation and its clinical applications by using different alginates

in: Nano- and Micro-Encapsulation Techniques and Applications, Prof. Nedal Abu-Thabit, Editor, IntechOpen, London, pp.1-12, 2021

Ataksi ve Genetiği

in: Cerebral Palsy ve Genetik, Nihan Hande Akçakaya,Uğur Özbek, Editor, Boyut Yayın Grubu, İstanbul, pp.35-56, 2019

Plazma Hücreli Hastalıklar ve Moleküler Temeli

in: HematoLog Genetik, Hayri Öztan, Editor, Galenos Yayıncılık, İstanbul, pp.124-136, 2019

Pharmacogenetics: Role of Single Nucleotide Polymorphisms

in: Theranostics Methods and Protocols, Jyotsna Batra,Srilaksshimi Srinivasan, Editor, Humana Press, Inc. , New-York, pp.137-146, 2019

Toplumlarda Tıbbi Genetik

in: Tıbbi Genetiğin Esasları, Uğur Özbek, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.151-159, 2014

Gametogenez

in: Tıbbi Genetiğin Esasları, Uğur Özbek, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.73-83, 2014