Education Information

Education Information

 • 1991 - 1995 Expertise In Medicine

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Turkey

 • 1983 - 1989 Undergraduate

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Turkey

 • 1983 - 1989 Postgraduate

  Istanbul University, Tıp, Turkey

Dissertations

 • 1995 Expertise In Medicine

  İki Uçlu Duygudurum Bozukluğunda Relaps ve Rekürrens İzlem

  Taksim Eah, Aile Hekimliği, Aile Hekimliği

Certificates, Courses and Trainings

 • 2016Eğiticinin Eğitimi

  Education Management and Planning , Bezmialem Vakıf Üniversitesi