Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Severe neurobrucellosis in a young infant

CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY, cilt.114, ss.1046-1048, 2012

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE TURKISH VALIDITY AND RELIABILITY OF ”TOE WALKING SCALE” IN CHILDREN WITH TOE WALKING

ANNUAL MEDICAL STUDENTS RESEARCH PRESENTATION DAY, Türkiye, 14 March 2018, cilt.6, ss.1-66

Parmak Ucu Yürüyen Çocuklarda Serebral Palsi ve Gelişimsel Bozuklukların İncelenmesi

7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 February 2018, ss.137

Parmak ucu yürüyen çocuklarda yürüteç kullanımının araştırılması.

Uluslararası Katılımlı 4. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 October 2017, ss.61

Yeni mutasyon tespit edilen Sandhof Hastalığı vakası

XIV. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 April 2017, ss.1

The Relationship Between Respiratory Distress Syndrome of Infants and Using Medication and Substance Abuse in Pregnancy.

International Conference on Cerebral Palsy and Other Childhood-onset Disabilities., Stockholm, İsveç, 01 June 2016, ss.123

The Relationship Between Demographic Characteristics of Preterm Infants and a Detailed Assessment of Fidgety Movements.

International Conference on Cerebral Palsy and Other Childhood-onset Disabilities., Stockholm, İsveç, 01 June 2016, ss.130

The Evaluation of Motor Development Level In Children With Epilepsy.

31st International Epilepsy Congress (IEC), İstanbul, Türkiye, 05 September 2015, ss.262

Effect On Physical Activity Level Of Motor Development In Children With Epilepsy.

31st International Epilepsy Congress (IEC), İstanbul, Türkiye, 05 September 2015, ss.1013

Epileptik Çocuklarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi.

50.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 November 2014, ss.109

Comparison of different quality of life parameters in low birth weight premature infants’ mothers.

26th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability (EACD), Viyana, Avusturya, 03 July 2014, ss.51

The relationship between motor development of premature infants and mothers’ stress levels

26th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability (EACD), Viyana, Avusturya, 03 July 2014, ss.35

Kraniyofasiyal cerrahi deneyimlerimiz

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Kurultayı, Türkiye, 28 - 31 October 2013

Obez Çocuklarda Myeloperoksidaz 463 G>A ve Manganez Süperoksit dismütaz ALA16VAL Gen Polimorfizmleri

XVII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Edirne, Türkiye, 01 September 2013, no.45, ss.161

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocuk Nörolojisi

Heredodejeneratif Hastalıklar.Yaygın Serebral dejeneratif hastalıklar , Haluk Toplaoğlü, Editör, Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği, Ankara, ss.1025-1027, 2010