Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prognosis and demographic characteristics of SSPE patients in Istanbul, Turkey

BRAIN & DEVELOPMENT, cilt.37, ss.612-617, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Visual and brainstem auditory evoked potentials in infants with severe vitamin B-12 deficiency

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.45, ss.1274-1279, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Increased oxidant status in children with breath-holding spells

CHILDS NERVOUS SYSTEM, cilt.29, ss.1015-1019, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The oxidative and antioxidative status of simple febrile seizure patients

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.63, ss.594-597, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Elevated serum S-100B levels in children with temporal lobe epilepsy

SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY, cilt.22, ss.99-102, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Masked subdural empyema secondary to frontal sinusitis

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.30, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Severe neurobrucellosis in a young infant

CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY, cilt.114, ss.1046-1048, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A MUTATION OF ASPARTOACYLASE GENE IN A TURKISH PATIENT WITH CANAVAN DISEASE

GENETIC COUNSELING, cilt.23, ss.9-12, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Pseudotumor Cerebri Secondary to Subacute Sclerosing Panencephalitis

PEDIATRIC NEUROLOGY, cilt.40, ss.371-376, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Oxidant and antioxidant parameters in the treatment of meningitis

PEDIATRIC NEUROLOGY, cilt.37, ss.117-120, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Total antioxidant/oxidant status in meningism and meningitis

PEDIATRIC NEUROLOGY, cilt.35, ss.382-386, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Oxidative and antioxidative capacity in children with cerebral palsy

BRAIN RESEARCH BULLETIN, cilt.69, ss.666-668, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Serum lipid and lipoprotein profile in children with iron deficiency anemia

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.41, ss.168-173, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Should children with infection be tested for lipid, lipoprotein and apolipoprotein?

ACTA PAEDIATRICA JAPONICA, cilt.40, ss.47-51, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Increased serum copper and decreased serum zinc levels in children with iron deficiency anemia

BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, cilt.59, ss.31-39, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A woman who did her own caesarean section

LANCET, cilt.348, ss.135, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE TURKISH VALIDITY AND RELIABILITY OF ”TOE WALKING SCALE” IN CHILDREN WITH TOE WALKING

ANNUAL MEDICAL STUDENTS RESEARCH PRESENTATION DAY, Türkiye, 14 March 2018, cilt.6, ss.1-66

Parmak Ucu Yürüyen Çocuklarda Serebral Palsi ve Gelişimsel Bozuklukların İncelenmesi

7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 February 2018, ss.137

Parmak ucu yürüyen çocuklarda yürüteç kullanımının araştırılması.

Uluslararası Katılımlı 4. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 October 2017, ss.61

Yeni mutasyon tespit edilen Sandhof Hastalığı vakası

XIV. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 April 2017, ss.1

The Relationship Between Respiratory Distress Syndrome of Infants and Using Medication and Substance Abuse in Pregnancy.

International Conference on Cerebral Palsy and Other Childhood-onset Disabilities., Stockholm, İsveç, 01 June 2016, ss.123

The Relationship Between Demographic Characteristics of Preterm Infants and a Detailed Assessment of Fidgety Movements.

International Conference on Cerebral Palsy and Other Childhood-onset Disabilities., Stockholm, İsveç, 01 June 2016, ss.130

The Evaluation of Motor Development Level In Children With Epilepsy.

31st International Epilepsy Congress (IEC), İstanbul, Türkiye, 05 September 2015, ss.262

Effect On Physical Activity Level Of Motor Development In Children With Epilepsy.

31st International Epilepsy Congress (IEC), İstanbul, Türkiye, 05 September 2015, ss.1013

Epileptik Çocuklarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi.

50.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 November 2014, ss.109

Comparison of different quality of life parameters in low birth weight premature infants’ mothers.

26th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability (EACD), Viyana, Avusturya, 03 July 2014, ss.51

The relationship between motor development of premature infants and mothers’ stress levels

26th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability (EACD), Viyana, Avusturya, 03 July 2014, ss.35

Kraniyofasiyal cerrahi deneyimlerimiz

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Kurultayı, Türkiye, 28 - 31 October 2013

Obez Çocuklarda Myeloperoksidaz 463 G>A ve Manganez Süperoksit dismütaz ALA16VAL Gen Polimorfizmleri

XVII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Edirne, Türkiye, 01 September 2013, no.45, ss.161

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocuk Nörolojisi

Heredodejeneratif Hastalıklar.Yaygın Serebral dejeneratif hastalıklar , Haluk Toplaoğlü, Editör, Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği, Ankara, ss.1025-1027, 2010