Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The impact of epilepsy on preschool children and their families

EPILEPSY & BEHAVIOR, cilt.62, ss.6-11, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Prognosis and demographic characteristics of SSPE patients in Istanbul, Turkey

BRAIN & DEVELOPMENT, cilt.37, ss.612-617, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

MRS features during encephalopathic crisis period in 11 years old case with GA-1

BRAIN & DEVELOPMENT, cilt.37, ss.546-551, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Visual and brainstem auditory evoked potentials in infants with severe vitamin B-12 deficiency

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.45, ss.1274-1279, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Interictal serum S-100B protein levels in intractable epilepsy: A case-control study

NEUROSCIENCE LETTERS, cilt.558, ss.58-61, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A CASE OF L-2 HYDROXYGLUTARIC ACIDURIA PRESENTING AS FEBRILE SEIZURE

GENETIC COUNSELING, cilt.25, ss.363-367, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Increased oxidant status in children with breath-holding spells

CHILDS NERVOUS SYSTEM, cilt.29, ss.1015-1019, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The oxidative and antioxidative status of simple febrile seizure patients

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.63, ss.594-597, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Elevated serum S-100B levels in children with temporal lobe epilepsy

SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY, cilt.22, ss.99-102, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Masked subdural empyema secondary to frontal sinusitis

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.30, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Severe neurobrucellosis in a young infant

CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY, cilt.114, ss.1046-1048, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

A MUTATION OF ASPARTOACYLASE GENE IN A TURKISH PATIENT WITH CANAVAN DISEASE

GENETIC COUNSELING, cilt.23, ss.9-12, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Pseudotumor Cerebri Secondary to Subacute Sclerosing Panencephalitis

PEDIATRIC NEUROLOGY, cilt.40, ss.371-376, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Oxidant and antioxidant parameters in the treatment of meningitis

PEDIATRIC NEUROLOGY, cilt.37, ss.117-120, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Total antioxidant/oxidant status in meningism and meningitis

PEDIATRIC NEUROLOGY, cilt.35, ss.382-386, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Oxidative and antioxidative capacity in children with cerebral palsy

BRAIN RESEARCH BULLETIN, cilt.69, ss.666-668, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Serum carnitine levels during oxcarbazepine and carbamazepine monotherapies in children with epilepsy

JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY, cilt.18, ss.552-554, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Sonographic measurement of the thymus in newborns: close association between thymus size and birth weight

EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.159, ss.223-224, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Serum lipid and lipoprotein profile in children with iron deficiency anemia

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.41, ss.168-173, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Hypernatriuria and kaliuresis in enuretic children and the diurnal variation

JOURNAL OF UROLOGY, cilt.159, ss.1333-1337, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Should children with infection be tested for lipid, lipoprotein and apolipoprotein?

ACTA PAEDIATRICA JAPONICA, cilt.40, ss.47-51, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Increased serum copper and decreased serum zinc levels in children with iron deficiency anemia

BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, cilt.59, ss.31-39, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A woman who did her own caesarean section

LANCET, cilt.348, ss.135, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE TURKISH VALIDITY AND RELIABILITY OF ”TOE WALKING SCALE” IN CHILDREN WITH TOE WALKING

ANNUAL MEDICAL STUDENTS RESEARCH PRESENTATION DAY, Türkiye, 14 March 2018, cilt.6, ss.1-66

Parmak Ucu Yürüyen Çocuklarda Serebral Palsi ve Gelişimsel Bozuklukların İncelenmesi

7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 February 2018, ss.137

Parmak ucu yürüyen çocuklarda yürüteç kullanımının araştırılması.

Uluslararası Katılımlı 4. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 October 2017, ss.61

Yeni mutasyon tespit edilen Sandhof Hastalığı vakası

XIV. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 April 2017, ss.1

The Relationship Between Respiratory Distress Syndrome of Infants and Using Medication and Substance Abuse in Pregnancy.

International Conference on Cerebral Palsy and Other Childhood-onset Disabilities., Stockholm, İsveç, 01 June 2016, ss.123

The Relationship Between Demographic Characteristics of Preterm Infants and a Detailed Assessment of Fidgety Movements.

International Conference on Cerebral Palsy and Other Childhood-onset Disabilities., Stockholm, İsveç, 01 June 2016, ss.130

The Evaluation of Motor Development Level In Children With Epilepsy.

31st International Epilepsy Congress (IEC), İstanbul, Türkiye, 05 September 2015, ss.262

Effect On Physical Activity Level Of Motor Development In Children With Epilepsy.

31st International Epilepsy Congress (IEC), İstanbul, Türkiye, 05 September 2015, ss.1013

Epileptik Çocuklarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi.

50.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 November 2014, ss.109

Comparison of different quality of life parameters in low birth weight premature infants’ mothers.

26th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability (EACD), Viyana, Avusturya, 03 July 2014, ss.51

The relationship between motor development of premature infants and mothers’ stress levels

26th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability (EACD), Viyana, Avusturya, 03 July 2014, ss.35

Kraniyofasiyal cerrahi deneyimlerimiz

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Kurultayı, Türkiye, 28 - 31 October 2013

Obez Çocuklarda Myeloperoksidaz 463 G>A ve Manganez Süperoksit dismütaz ALA16VAL Gen Polimorfizmleri

XVII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Edirne, Türkiye, 01 September 2013, no.45, ss.161

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocuk Nörolojisi

Heredodejeneratif Hastalıklar.Yaygın Serebral dejeneratif hastalıklar , Haluk Toplaoğlü, Editör, Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği, Ankara, ss.1025-1027, 2010