Yabancı Diller

Almanca, C1 İleri
İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, Eğiticilerin eğitimi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi/Sağlık Bilimleri fakültesi, 2017
İş Sağlığı ve Güvenliği, İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 2016
Sağlık ve Tıp, BAVÜ XI. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, 2016

Yaptığı Tezler

Doktora, Development and Application of Real-Time PCR Methods to Diagnose Fowl Adenoviruses (FAdVs), Veterinaermedizinische Universitaet Wien, Veterinary Medicine, The Department for FArm Animals and Veterinary Public Health, 2012

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Beslenme ve Dietetik, Veteriner Bilimleri, Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, 2020 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, 2013 - 2018

Akademik İdari Deneyim

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sbf Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, 2013 - 2016
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sbf Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, 2013 - 2014

Verdiği Dersler

Gıda Mikrobiyolojisi, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Lisans, 2020 - 2021
Besin Mikrobiyolojisi ve Besin Güvenliği, Lisans, 2020 - 2021
Beslenme İlkeleri, Lisans, 2020 - 2021
Beslenme İlkeleri, Lisans, 2020 - 2021
Bitirme Projesi I, Lisans, 2020 - 2021
Seminer I, Lisans, 2020 - 2021
Kanser ve Beslenme, Lisans, 2020 - 2021

Jüri Üyelikleri

Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şubat, 2020
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Eylül, 2019
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Eylül, 2019
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Kasım, 2017
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Aralık, 2015
Akademik Kadroya Atama, Akademik Kadroya Atama, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Temmuz, 2014

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Güneş Bayır A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Karanfil katkılı probiyotik yoğurt (patent), 2019 - 2022
Güneş Bayır A., Bilgin M. G. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Örnek bir grupta Gıda Katkı Maddeleri ile İlgili Farkındalık Durumlarının Araştırılması 30.07.2019-15/294, 2019 - 2020
Güneş Bayır A., Bilgin M. G. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Tarçın ve propolis katkılı probiyotik yoğurtların duyusal,kimyasal ve mikrobiyolojik değerlendirilmesi, 2017 - 2018
Güneş Bayır A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Vertigo hastalarında Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi, 2017 - 2018
GÜNEŞ BAYIR A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Karanfil ve propolis katkılı probiyotik yoğurtların duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik değerlendirilmesi, 2017 - 2018
Güneş Bayır A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Beslenme ve Fiziksel Aktivite Alışkanlıkları, Antropometrik Ölçümler ve Vücut Bileşimlerinin Değerlendirilmesi, 2017 - 2018
GÜNEŞ BAYIR A., BEKTAY M. Y. , CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp İleri Araştırmalar ve Uygulama Merkezi, 2016 - 2017
GÜNEŞ BAYIR A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Karvakrol’ün Kemopreventif Etkisinin MNNG Tarafından İndüklenmiş Gastrik Adenokarsinoma Rat Modelinde Araştırılması., 2016 - 2017
Güneş Bayır A., Koçyiğit A., Güler E. M. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Timol, Karvakrol Ve Kombinasyonlarının İnsan Fibroblast Hücreleri Üzerine Sitotoksik, Genotoksik, Apoptotik Etkilerinin Araştırılması, 2016 - 2017
GÜNEŞ BAYIR A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Timol ve Karvakrol'ün gastrik adenokarsinoma ve özofageal kanser hücreleri üzerine etkilerinin araştırılması., 2015 - 2016
GÜNEŞ BAYIR A., AB Destekli Diğer Projeler, H-CARE, 2014 - 2016
Güneş Bayır A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kanser hastalarında beslenme durumunun değerledirilmesi, 2014 - 2015
GÜNEŞ BAYIR A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Thymoquinone ve oleuropein'in gastrik kanser hücreleri üzerine genotoksik ve sitotoksik etkilerinin araştırılması, 2014 - 2015

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Acta Scientific Nutritional Health, Editörler Kurulu Üyesi, 2021 - Devam Ediyor
International Journal of Clinical Gastroenterology and Hepatology, Editörler Kurulu Üyesi, 2019 - Devam Ediyor
Journal of Preventive Medicine, Editörler Kurulu Üyesi, 2019 - Devam Ediyor
Advances in Clinical Toxicology, Yardımcı Editör, 2019 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

LIFE-BASEL, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2021
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, Haziran 2021
ANNALS OF MEDICINE, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2021
5. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Bildiri (Özet), Nisan 2021
ALL LIFE, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2021
2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES, Bildiri (Özet), Şubat 2021
3. Ulusal Başkent Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Bildiri (Özet), Şubat 2021
International congress on Biological and Health Sciences, Bildiri (Özet), Şubat 2021
Bezmialem Science, ESCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2021
International Congress On Biological And Health Sciences, Bildiri (Özet), Şubat 2021
International Congress On Biological And Health Sciences, Bildiri (Özet), Şubat 2021
ALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND MEDICINE, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Şubat 2021
Handbook of Oxidative Stress in Cancer, Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitapta bölüm, Ocak 2021
2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES, Bildiri (Özet), Ocak 2021
2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES, Bildiri (Özet), Ocak 2021
2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES, Bildiri (Özet), Ocak 2021
International Journal of Clinical Gastroenterology and Hepatology, Diğer Dergiler, Kasım 2020
Bezmialem Science, ESCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2020
Bezmialem science, ESCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2020
Studies in Natural Products Chemistry, Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitapta bölüm, Haziran 2020
INTEGRATIVE CANCER THERAPIES, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2020
Open Journal of Food and Nutritional Research , Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2019
International Journal of Clinical Gastroenterology and Hepatology, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2019
ALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND MEDICINE, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ekim 2019
Annals Pancreatic Disorders and Treatment, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2019
Advancement in Medicinal Plant Research , Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2019
ALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND MEDICINE, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mart 2019
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Erciyes Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2019
ALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND MEDICINE, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Kasım 2017
International Journal of Preventive Medicine , SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2017
ALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND MEDICINE, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2017
ATHM journal, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2017
ATHM journal, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2016
ATHM journal, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2016
PlosOne, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2015

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

COVID-19 pandemisinde beslenme yaklaşımları, Moderatör, İstanbul, Türkiye, 2021
International Congress On Biological And Health Sciences, Oturum Başkanı, Afyonkarahisar, Türkiye, 2021
3rd InternationalCurrent Studies on Science, Technology Social Sciences, Oturum Başkanı, Adana, Türkiye, 2020
Uluslararası Harran Sağlık Bilimleri Kongresi, Oturum Başkanı, Şanlıurfa, Türkiye, 2020
Çocukluk Çağı Besin Alerjilerinin Takibinde Doktor-Diyetisyen İşbirliği, Moderatör, İstanbul, Türkiye, 2020
Ekmekle ilgili bilimsel gerçekler, İzleyici / Dinleyici, İstanbul, Türkiye, 2019
EFAD Conference 2017, Katılımcı, Rotterdam, Hollanda, 2017
Paraziter Hastalıklar ve Beslenme Konferansı, Katılımcı, Türkiye, 2017
I. Kronik Hastalıklarda Malnutrisyon Konferansı, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2016
6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi (MOKAD), Katılımcı, Konya, Türkiye, 2016
The 17th International Congress of Dietetics (ICD), Katılımcı, Granada, İspanya, 2016
The 11th Palliative Care Congress, Katılımcı, Glasgow, İngiltere, 2016
I.Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi, Katılımcı, Türkiye, 2015
EFAD CONFERENCE 2015, Katılımcı, Amsterdam, Hollanda, 2015
XIV. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Katılımcı, Muğla, Türkiye, 2015
1st International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapies, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2015
Hacettepe Beslenme Ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2015
11. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi 17-21 Eylül, KKTC (e-Poster) (Özet)., Katılımcı, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2014
16th World Congress on Gastrointestinal Cancer, Katılımcı, Barcelona, İspanya, 2014
1. Palyatif Bakım Kursu., Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2014
IX. International Nutrition & Dietetics Congress, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2014
XIII. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Katılımcı, Türkiye, 2013
Uluslararası Katılımlı Palyatif bakım ve Hospis Sempozyumu, Katılımcı, Türkiye, 2013
XVIIIth The World Veterinary Poultry Association (WVPAC), Katılımcı, Nantes, Fransa, 2013
1 st International Symposium of European College of Poultry Veterinary Science, Katılımcı, Vienna, Avusturya, 2012
Fachgespräch über Geflügelkrankheiten, Katılımcı, Hannover, Almanya, 2012
17th Congress of the World Veterinary Poultry Association, Katılımcı, Cancun, Meksika, 2011

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):236
h-indeksi (WOS):7

Ödüller

Güneş Bayır A., Bilgin M. G. , Karanfilin Probiyotik Yoğurdun Mikrobiyolojik, Kimyasal ve Duyusal Özelliklerini Arttırmak İçin Kullanımı, 5Th Istanbul International Inventions Fair, Eylül 2020
GÜNEŞ BAYIR A., ULAKBİM Bilimsel Yayın teşvik ödülü, ULAKBİM, Aralık 2015
GÜNEŞ BAYIR A., ULAKBİM Bilimsel Yayın teşvik ödülü, ULAKBİM, Nisan 2014