Perkütan Translüminal koroner anjioplasti sonrası yapılan egzersiz eğitiminin kardiyopulmoner parametrelere etkisi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2002

Student: RENGİN DEMİR

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): HÜLYA NİLGÜN GÜRSES