Farklı Bonding Adezivlerinin Termal Siklus Sonrası Su Absorpsiyon Miktarına Bağlı Olarak Lazer Uygulamasında Yapısal Madde Kayıplarının İncelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Bezmialem Vakıf University, Faculty Of Dentistry, Department of Orthodontics, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Fatih Temuçin

Consultant: Berza Yılmaz