Braket Altında Oluşan Mikrosızıntının Dört Farklı Bonding Tekniğinde Termal Siklus ve Çiğneme Simülatörü Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi, FACULTY OF DENTISTRY, Department of Orthodontics, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Ufuk Ok

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): BERZA YILMAZ