DENEYSEL İSKEMİ REPERFÜZYON MODELİ OLUŞTURULAN VE PARSİYEL NEFREKTOMİ YAPILAN SIÇANLARDA SAFLAŞTIRILMIŞ MİKRONİZE FLAVONOİD FRAKSİYONU’NUN RENAL İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINA KORUYUCU ETKİSİ


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi, FACULTY OF MEDICINE, Department of Urology, Turkey

Approval Date: 2016

Student: SİNA KARDAŞ

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): CEVPER ERSÖZ