Karaciğerde Fibrozisin Kantitatif Faz Görüntüleme Kullanılarak Makina Öğrenme İle Evrelendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bezmialem Vakıf University, Life Sciences And Biotechnology Institute, Elektrık-Elektronik, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Kadir Lütfi Çelebi

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Osman Akçakır

Co-Consultant: İsa Yıldırım