Hızlı Üst Çene Genişletmesinde Kullanılan Üç Farklı Apareyin Kraniyofasiyal sistem Üzerine Etkilerinin Sonlu Elemanlar Analizi ile İncelenmesi


Thesis Type: Dental Specialty

Institution Of The Thesis: Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi, FACULTY OF DENTISTRY, Department of Orthodontics, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Merve Sucu

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): BERZA YILMAZ