Bir senelik retansiyon periyodu sonunda farklı retansiyon protokollerinin oklüzal kontak alanları üzerine etkisi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Bezmialem Vakıf University, Health Sciences Institute, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: BURÇAK KARA

Consultant: Berza Yılmaz