Farklı Yarık Tipine sahip Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Üst Çene Genişletmesinin Oluşturduğu Stres Alanlarının FEM Analizi ile İncelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi, FACULTY OF DENTISTRY, Department of Orthodontics, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Esra Bölükbaşı

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): BERZA YILMAZ