Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Polikistik over sendromlu adölesanlarda omentin-1 düzeyleri

XX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Türkiye, 05 Ekim 2016, ss.148

Tekrarlayan ateş kanlı ishal ve rektal prolapsus birlikteliğinde Ailesel Akdeniz Ateşi olgusu

36. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri Hemşireliği Günleri, 36, Nisan İstanbul 2014, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2014

Tekrarlayan menenjit atağı olan çocukta IgG3 subgrup eksikliği

36. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri Hemşireliği Günleri, 42, Nisan İstanbul 2014, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2014

Management of Rabson-Mendenhall syndrome

9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, ESPE-PES-APEG-APPES-ASPAE-JSPE-SLEP, Milan, İtalya, 19 Eylül 2013, cilt.8

Yeni bir mutasyon tespit edilen fruktoz 1,6 bifosfataz eksikliği olan iki kardeş

XIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Samsun, Türkiye, 08 Kasım 2012, ss.132