Education Information

Education Information

  • 2014 - Continues Doctorate

    Istanbul University, Health Sciences Institute, Turkey

Dissertations

  • 2007 Expertise In Medicine

    Çocukluk çağı ailevi Akdeniz ateşi hastalarında klinik ve epidemiyolojik özelliklerin belirlenmesi ve bu özelliklerle sık görülen mutasyonlar arasındaki ilişkilerin araştırılması

    Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.)