Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Does ozone administration have a protective or therapeutic effect against radiotherapy-induced testicular injury?

JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS, cilt.15, ss.76-81, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A case of ureteral triplication associated with ureteropelvic junction obstruction

International Urology and Nephrology, cilt.39, ss.755-757, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ultrasonographic evaluation of fatty meal stimulated gallbladder contraction in the diagnosis of biliary dyskinesia in children

Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics, cilt.95, ss.838-842, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Conservative treatment of spontaneous tracheal rupture

PEDIATRIC PULMONOLOGY, cilt.41, ss.690-693, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bile duct injury complicated by bilioma after blunt liver trauma in a child

European Journal of Pediatric Surgery, cilt.16, ss.205-208, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Eosinophilic pancreatitis mimicking pancreatic neoplasia

CANADIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.20, ss.361-364, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Does propofol or caffeic acid phenethyl ester prevent lung injury after hindlimb ischaemia-reperfusion in ventilated rats?

INJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED, cilt.37, ss.380-387, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pneumatoceles in postpneumonic empyema: an algorithmic approach

JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY, cilt.40, ss.1111-1117, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Intermittent claudication due to right common femoral artery compression by a solitary neurofibroma

EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.164, ss.463-465, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Congenital paraesophageal hiatal hernia: pitfalls in the diagnosis and treatment

JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY, cilt.40, ss.1128-1133, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Adrenal myelolipoma in a child

PEDIATRIC SURGERY INTERNATIONAL, cilt.21, ss.500-502, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Two cases of pyometrocolpos due to distal vaginal atresia

PEDIATRIC SURGERY INTERNATIONAL, cilt.21, ss.217-219, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Duodenocolic fistula due to safety pin ingestion

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.46, ss.186-188, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Oral teratoma: a case report and literature review

PEDIATRIC SURGERY INTERNATIONAL, cilt.20, ss.304-308, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Acquired tracheo-esophageal fistulas caused by button battery lodged in the esophagus

PEDIATRIC SURGERY INTERNATIONAL, cilt.20, ss.292-294, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Gallbladder dyskinesia: A cause of chronic abdominal pain in children

EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY, cilt.13, ss.302-306, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Tracheobronchial rupture due to blunt trauma in children: Report of two cases

EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY, cilt.12, ss.419-422, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Congenital malformation of the lung

JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.41, ss.507-510, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Kasabach-Merrit syndrome in infants

PANMINERVA MEDICA, cilt.40, ss.128-131, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Empyema in children

JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.39, ss.113-116, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Traumatic asphyxia in children

JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.38, ss.93-95, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Blunt thoracic trauma in children

JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.37, ss.525-528, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Congenital diaphragmatic eventration: Treatment and postoperative evaluation

JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.37, ss.173-176, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Neurenteric cyst. A case report

Journal of Cardiovascular Surgery, cilt.36, ss.353-355, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yatağa bağımlı çocuklarda sigmoid volvulus

İbni Sina Tıp Dergisi, cilt.10, no.1, ss.142-148, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Özefagus atrezisi ve trakeoözefagial fistül.

Karadeniz Tıp Dergisi, cilt.9, ss.0-68, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Necrotizing fascitis in newborn: Report of four cases”

Ann Med Sci, 5, 28-30,(1996), cilt.5, ss.28-30, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Barsak obstruksiyonu yapan anormal konjenital band:İki Olgu sunumu

Pediatrik Cerrahi Dergisi, cilt.10, ss.47-48, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çocuklarda testiküler agenezi

,”Ç. Ü. Tıp Fak Dergisi 21, 142-145 (1996)., cilt.21, ss.142-145, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Amnios zarının safhalı orkidopekside kullanılması

Ç. Ü. Tıp Fak Dergisi, cilt.21, ss.41-46, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İncarcerated inguinal hernia in the first year of life

Pediatrik Cerrahi Dergisi, 10, 25-27 (1996)., cilt.10, ss.25-27, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Elektif kolorektal ameliyat uygulanan çocuklarda tek doz antibiotik proflaksisi

ÇÜ Tıp Fak Dergisi,20,42-47 (1995), cilt.20, ss.42-47, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çocukluk dönemi künt böbrek travmalarının ultrasonografi ile değerlendirilmesi

Pediatrik Cerrahi Dergisi, cilt.9, ss.339-344, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perfore apandisitli çocuklarda peritoneal drenajın değerlendirilmesi

Pediatrik Cerrahi Dergisi, cilt.8, ss.26-29, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Abdominoskrotal hidrosel: İki olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Edirne, Türkiye, 25 Ekim 2017, ss.330

Mediastinal nöroenterik kist prenatal tanı ve literatürün gözden geçirilmesi

34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 Ekim 2016, ss.169

Üreteral triplikasyona eşlik eden üreteropelvik bileşke darlığı

XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Bildiri Kitabı, 239, Bursa, 2004., Bursa, Türkiye, 08 Eylül 2004, cilt.1, no.1, ss.1

Doğumsal toraks malformasyonları antenatal ve postnatal değerlendirme ve yaklaşım

30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara 2012, Ankara, Türkiye, 17 Ekim 2012, cilt.1, no.1, ss.1

Kloakal Disgenezi

30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara 2012, Ankara, Türkiye, 17 Ekim 2012, cilt.1, no.1, ss.1

Epidermolizis bülloza'nın eşlik ettiği pilorik atrezi

30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara 2012, Ankara, Türkiye, 17 Ekim 2012, cilt.1, no.1, ss.1

Normal anüsle birlikte anorektal-vestibüler fistül

29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 27. Mısır Çocuk Cerrahisi Kongresi Bildiri Kitabı, istanbul, İstanbul, Türkiye, 14 Mayıs 2011, cilt.1, no.1, ss.1

Üreteropelvik ve üreterovesikal bileşke darlığının aynı üreterde birlikte görülmesi durumunda tanısal güçlük

Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, Marmaris, 46, 2005., Muğla, Türkiye, 01 Ekim 2005, cilt.1, no.1, ss.1

Postpnömonik ampiyemlerde oluşan pnömatosellerede algoritmik yaklaşım

XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Bildiri Kitabı, Bursa, 2004, Bursa, Türkiye, 20 Eylül 2004, cilt.1, ss.1

Bilioma complications of nonoperative management of blunt liver trauma

XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Bildiri Kitabı, 204, Şanlıurfa, 2003., Şanlıurfa, Türkiye, 08 Ekim 2003, cilt.1, no.1, ss.1

Çocukluk dönemi intestinal mezenterik pleksiform nörofibrom olgusu”

XV. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, Türkiye, 16 Eylül 2003, cilt.90

Tracheobronchial injury due to blunt trauma in children.

XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Bildiri Kitabı, Şanlıurfa, Türkiye, 17 Eylül 2003, cilt.1, no.179, ss.1

Sigmoid volvulus in mentally retarded children:role of constipation

XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Bildiri Kitabı, Şanlıurfa, Türkiye, 17 Eylül 2003, cilt.1, no.182, ss.1

Malabsorbsiyon kliniği ile başvuran intestinal malabsorbsiyon olguları

XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Bildiri Kitabı, Mersin, Türkiye, 17 Ekim 2002, cilt.97

İki püyometrocolpos olgusu Farklı bir acil tedavi yaklaşımı

XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin, Türkiye, 17 Ekim 2002, cilt.82, ss.1

Mezenterik hematoma bağlı travmatik intestinal stenoz.

XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Bildiri Kitabı, , Antalya,, Antalya, Türkiye, 07 Ekim 2001, cilt.244, ss.1

Alkali özefagus yanığı oluşturulmuş rat modelinde striktür gelişiminin engellenmesi üzerine interferon-gammanın etkisi

XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Bildiri Kitabı,16, Antalya,2000., Antalya, Türkiye, 18 Ekim 2000, cilt.16, ss.1

İzole kordi veya tilt vakalarında prepisyum ve frenulum anomlileri

XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Bildiri Kitabı,, Bursa, Türkiye, 20 Eylül 2000, cilt.1, no.49, ss.1

Konjenital kısa kolon: 5 olgu sunumu

XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul, Türkiye, 21 Temmuz 1997, ss.1

Yenidoğanda nekrotizan fassitis: Beş olgu sunumu

XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul, Türkiye, 21 Temmuz 1997, ss.1

Perfore apandisitli çocuklarda peritoneal drenaj gereklimi

XIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Bildiri Kitabı Marmaris, Muğla, Türkiye, 19 Ekim 1994