Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Eylül 2003KTÜ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ

  KTÜ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ

  Uzmanlık Sınavı

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

 • 2006 - Devam Ediyor PEDIATRIC ÜROLOJİ DERNEĞİ

  Üye

 • 1993 - Devam Ediyor TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ DERNEĞİ

  Üye

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • Mart 2018CERRAHİ ENDOSKOPİ ERCP VE EUS WORKSHOP

  İstanbul

 • Ekim 201735. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi

  Edirne

 • Mayıs 2017Bezmialem Tıp Fakültesi 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi

  İstanbul

 • Ekim 201634. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 7. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi

  Girne

 • Eylül 2015Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi Diyarbakır

  Diyarbakır

 • Ekim 201432. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi

  Trabzon

 • Ekim 2013Vesikoüreteral Reflü Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Çalıştayı

  İstanbul

 • Eylül 201330. ulusal çocuk cerrahisi kongresi

  Ankara

 • Eylül 201129. ulusal çocuk cerrahisi kongresi

  İstanbul

 • Eylül 2006Anorectal Malformations update 2006 A Three Day Intensive Workshop and Teaching Course, Alberto Pena,

  Ankara

 • Nisan 2006XV. Travma ve Resüsitasyon Eğitmen Kursu

 • Nisan 2006Türkiye Milli Pediatri Derneği Bölgesel eğitim Toplantıları

  Trabzon

 • Ekim 2005VIII.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi

  Muğla

 • Ekim 2005Ulusal Çocuk Ürolojisi Güncelleştirme Kursu

  Muğla

 • Eylül 2005XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi

  Gaziantep

 • Haziran 2005Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı Eğitimci Kursu

  Trabzon

 • Ekim 2003VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi

  Nevşehir

 • Ekim 2003Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu,

  Bursa

 • Ekim 2003European Society of Pediatric Urology, Educational Committe, Satellite Pediatric Urology Course

  Nevşehir

 • Eylül 2003Student Assessment in Medical Education. WHO-University of Groningen accredited course,

  Trabzon

 • Eylül 2003VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu

  Nevşehir

 • Eylül 2003Klinik Nütrisyon Temel Eğitim Kursu

  Trabzon

 • Ekim 2001XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi

 • Ekim 1999European society for pediatric urology 10. Annual Meeting

  İstanbul

 • Eylül 1999XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi

  Antalya

 • Temmuz 1998XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi

  İstanbul

 • Ekim 1997XVI.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi

  Antalya

 • Mayıs 1996Karadeniz tıp günleri

  Trabzon

 • Ekim 1995Workshop on Pediatric Urodynamics

  İzmir

 • Eylül 1995XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi.

  Denizli

Bilimsel Hakemlikler

 • Mayıs 2005Saudi MEDICAL JOURNAL

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2005JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2004PEDIATRICS

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2004Journal of Medicine and Medical Sciences

  SCI Kapsamındaki Dergi