Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 CERRAHİ ENDOSKOPİ ERCP VE EUS WORKSHOP

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi

  Katılımcı

  Edirne, Türkiye

 • 2017 Bezmialem Tıp Fakültesi 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 7. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi

  Katılımcı

  Girne, Kıbrıs (Kktc)

 • 2015 Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi Diyarbakır

  Katılımcı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2014 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2013 Vesikoüreteral Reflü Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Çalıştayı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 30. ulusal çocuk cerrahisi kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2011 29. ulusal çocuk cerrahisi kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2006 Anorectal Malformations update 2006 A Three Day Intensive Workshop and Teaching Course, Alberto Pena,

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2006 Türkiye Milli Pediatri Derneği Bölgesel eğitim Toplantıları

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2006 XV. Travma ve Resüsitasyon Eğitmen Kursu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 VIII.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2005 Ulusal Çocuk Ürolojisi Güncelleştirme Kursu

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2005 XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi

  Katılımcı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2005 Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı Eğitimci Kursu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2003 VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2003 Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu,

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2003 European Society of Pediatric Urology, Educational Committe, Satellite Pediatric Urology Course

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2003 Student Assessment in Medical Education. WHO-University of Groningen accredited course,

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2003 Klinik Nütrisyon Temel Eğitim Kursu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2003 VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2001 XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 1999 European society for pediatric urology 10. Annual Meeting

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1999 XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 1998 XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1997 XVI.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 1996 Karadeniz tıp günleri

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 1995 Workshop on Pediatric Urodynamics

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 1995 XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi.

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 499

h-indeksi (WOS): 14