Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Duyurular
Personel Cinsiyet İstatistiği
Fakülte/Birim
Kadın
Oranı (%)
Erkek
Oranı (%)
Toplam
TIP FAKÜLTESİ26546,9929953,01564
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ6975232592
ECZACILIK FAKÜLTESİ2369,71030,333
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ3375112544
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ1100001
YAŞAM BİLİMLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ555,56444,449
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU1644,442055,5636
REKTÖRLÜK942,861257,1421
Toplam/Oran42152,6337947,38800
The Akademik Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı chart showing Ortalama series.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü