Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

NMR Assisted Structure Determination of Isomeric Products Obtained from Reactions of Spiro[2.4]hepta-4,6-dien-1-yl-methanol with Benzyne and 1,4-Naphthoquinone

International Workshop on Applications of NMR in Pharmaceutics, Phytotherapeutics and Medicine, İstanbul, Türkiye, 15 November 2017, ss.42

Effect of Lipids in Tissue Factor Activity Isolated From Sheep and Lamb Lung

6th International Congress Of Molecular Medicine, İstanbul, Türkiye, 22 May 2017, cilt.2, no.1, ss.155
Link

Bazı Uvaol Türevlerinin Sentezi ve in vitro Biyoaktivitelerininİncelenmesi

3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 26 April 2017, ss.580-581

Ursolik Asit ve Oleanolik Asitten Hareketle alfa-Amirin ve beta-Amirin Sentezi için Yeni ve Etkin Bir Yöntem

3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 26 April 2017, ss.608-609

Preparation and Cytotoxic Activities of Silver-Graphene Nanocomposites Loaded with Curcumin for Drug Delivery Systems

3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 26 April 2017, ss.996-997

Oleanolik Asit Türevlerinin Sentezi ve Sitotoksik Aktivitelerinin Araştırılması

Uluslararası Katılımlı 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 March 2017, ss.166

Nükleer Faktör Kappa-B İnhibisyon Etkili Ursan Türevi Triterpenlerin Sentezi

Uluslararası Katılımlı 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 March 2017, ss.131

Spiro[2.4]hepta-4,6-dien-1-ilmetanolun PTAD ile Siklokatılma Tepkimesi: Yeni Bir Düzenlenme

Uluslararası Katılımlı 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla, Türkiye, 01 October 2012, ss.31

Spiro[2.4]hepta-4,6-dien-1-ilmetanol ve Ester Türevlerinin Bazı Dienofillerle Siklokatılma Tepkimeleri

Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 27 June 2011, ss.174

Kitap & Kitap Bölümleri

Salvia Biotechnology

Bioactive Constituents of Anatolian Salvia Species, Georgiev V., Pavlov A., Editör, Springer International Publishing Ag, Part Of Springer Nature 2017, Cham, ss.31-132, 2018
Link