Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Çift ve tek karbonlu yağ asitleri taşıyan yeni oleanan ve ursan türevi triterpenlerin sentezi ve sitotoksik etkilerinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 4.2019/21, Yönetici, Devam Ediyor
"Bazı Yeni Hidrazon Bileşikleri Üzerinde Çalışmalar", BAP Arastırma Projesi, 33670, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Bazı Yeni 4-Tiyazolidinon Türevi Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 11.2018/13, Yönetici, Devam Ediyor
"Capparis ovata'dan İzole Edilen Olean-12-En-28-Ol, 3ß Pentakosanoat'ın (Opc) Multipl Skleroz'un Semptomatik Tedavisi İçin in Vivo Etkinliğinin Incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 117S293, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Nükleer Faktör KappaB inhibisyon etkili triterpenlerin sentezi ve ilaç olma potansiyellerinin araştırılması", TÜBITAK Projesi, 113Z694, Bursiyer, 2017
"Spirosiklopropilmetanol içeren siklopentadienin katılma ürünlerinde düzenlenme tepkimelerinin incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 109T403, Bursiyer, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü