Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Doğal Ürünler Kimyası, Heterosiklik Bileşikler Kimyası, Organik Reaksiyon Mekanizmaları, Organik Spektroskopi, Asimetrik Sentez Kimyası, Organik Bileşiklerin Fotokimyası, Farmasötik Kimya, Spektroskopik Yöntemler, Kütle Spektroskopisi, Magnetik Rezonans Spektroskopisi, Infrared Spektroskopisi, Alkoloidler, Terpenler, Alisiklik Bileşikler Kimyası
Research Areas:Natural Products Chemistry, Chemistry of Heterocyclic Compounds, Organic Reaction Mechanisms, Organic Spectroscopy, Asymmetric Synthesis Chemistry, Photochemistry of Organic Compounds, Pharmaceutical Chemistry, Spectroscopic Methods, Mass Spectroscopy, Magnetic Resonance Spectroscopy, Infrared Spectroscopy, Alkaloids, Terpenes, Chemistry of Alicyclic Compounds,
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :TÜBİTAK 1001-Araştırma Projesi (117S293) Capparis ovata’dan izole edilen Olean-12-en-28-ol, 3ß pentakosanoat’ın (OPC) multipl skleroz’un semptomatik tedavisi için in vivo etkinliğinin incelenmesi.

BAP Araştırma Projesi: Bazı Yeni 4-Tiyazolidinon Türevi Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması
Current Research Activities :

TUBITAK 1001 - Research Project (117S293): Evaluation of in vivo efficacy of Olean-12-en-28-ol, 3β pentacosanoate (OPC) isolated from Capparis ovata for the symptomatic treatment of multiple sclerosis

BAP Research Project: Synthesis, Characterization and Investigation of Cytotoxic Effects of Some New 4-Thiazolidinone Derivatives

 

 

TEMEL ESERLER
Tuncay S., Şenol H., Guler E., Ocal N., Secen H., Kocyigit A., et al.,"Synthesis of Oleanolic Acid Analogues and Their Cytotoxic Effects on 3T3 Cell Line.", MEDICINAL CHEMISTRY, vol.-, 2018
Topçu G., Yücer R., Şenol H., "Bioactive Constituents of Anatolian Salvia Species", in: Salvia Biotechnology, Georgiev V., Pavlov A., Eds., Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2017, Cham, Switzerland, pp.31-132, 2018
Şenol H., Bayrak C., Menzek A., Sahin E., Karakus M., "Cycloaddition reaction of spiro[2.4]hepta-4,6-dien-1-ylmethanol and PTAD: a new rearrangement", TETRAHEDRON, vol.72, pp.2587-2592, 2016
Bayrak C., Bayrak C., Şenol H., Şenol H., Sirtbaşi S., Sahin E., et al.,"Synthesis and rearrangement reactions of 1,4-dihydrospiro[1,4-methanonaphthalene-9,1'-cyclopropane] derivatives", TETRAHEDRON, vol.74, pp.5839-5849, 2018

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü