Araştırma Alanları

 • Sağlık Bilimleri

 • Eczacılık

 • Meslek Bilimleri

 • Farmasötik Kimya

 • Kimya

 • Analitik Kimya

 • Infrared Spektroskopisi

 • Kütle Spektroskopisi

 • Magnetik Rezonans Spektroskopisi

 • Spektroskopik Yöntemler

 • Biyokimya

 • Alkoloidler

 • Terpenler

 • Organik Kimya

 • Alisiklik Bileşikler Kimyası

 • Asimetrik Sentez Kimyası

 • Doğal Ürünler Kimyası

 • Heterosiklik Bileşikler Kimyası

 • Organik Bileşiklerin Fotokimyası

 • Organik Reaksiyon Mekanizmaları

 • Organik Spektroskopi

 • Temel Bilimler