Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2013 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

Yönetimsel Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor Etik Kurul Üyesi

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

 • 2014 - Devam Ediyor BAP Bilimsel Komisyon Üyesi

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

 • 2014 - Devam Ediyor Etik Kurul Başkanı

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

 • 2014 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji

 • 2014 - Devam Ediyor Merkez Müdürü

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Deneysel Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Verdiği Dersler

 • Yüksek LisansGenetik Analiz Yöntemleri ve PCR Temelli Genetik Analizler

 • Yüksek LisansGen Tedavisi Ürünleri ve Biyoteknolojik Uygulamaları

 • Yüksek LisansBiyoteknolojiye Giriş

 • LisansTıbbi Biyoloji

Yönetilen Tezler

 • Renal Hücreli Karsinomda Metilasyona Uğrayan Genler ve Kanser Metastazı Üzerine Etkisi

  Akbaş F. (Danışman)

  M.BALİ(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor

 • Ex-Vivo Gen Terapisiyle Hipoparatiroidizm Tedavisi Modeli Oluşturma

  Akbaş F. (Danışman)

  Ö.ZEYBEK(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor

 • POLİ LAKTİK-KO-GLİKOLİK ASİT NANOPARTİKÜLLERİ KULLANARAK HEDEFLİ HÜCRELERDE RNA İNTERFERANS İLE GEN SUSTURMA YÖNTEMİ GELİŞTİRİLMESİ

  Akbaş F. (Danışman)

  Ş.CEYLAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

 • Nöropsikiyatrik ilaç kullanımında yeni nesil dizileme yöntemi ile tanı paneli geliştirilmesi

  Akbaş F. (Danışman)

  N.DUYGU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018

 • PRP’den elde edilen lipid fraksiyonunun yara iyileşme tedavisinde etkisi ve ilişkili genlerin mrna ekspresyon profillerinin değerlendirilmesi.

  Akbaş F. (Danışman)

  B.Özdemir(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • Format dehidrogenaz enziminin candida boidinii’den moleküler olarak klonlanması, ekspresyonu ve karakterizasyonu.

  Akbaş F. (Danışman)

  N.Arlı(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • Rekombinant yöntemlerle sentetik parathormon üretimi.

  Akbaş F. (Danışman)

  Z.Dişçi(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • Timokinon tedavisinin sporadik Alzheimer modeli oluşturulmuş sıçan beyin dokusundaki microRNA ve mRNA ekspresyonu üzerindeki etkisinin araştırılması.

  ELİBOL B. (Eş Danışman) , AKBAŞ F.

  T.Aydoğan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • N-asetil sisteinin kolistin nefrotoksisitesine karşi koruyucu etkilerinin araştirilması.

  Akbaş F. (Danışman)

  Ç.Ercan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015