Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ, tıp, 2013 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Etik Kurul Üyesi, BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu , , 01.06.2016 - Devam Ediyor
BAP Komisyon Üyesi, BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, , 03.11.2014 - Devam Ediyor
Etik Kurul Başkanı, BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, , 02.11.2014 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Biyoloji, , 01.09.2014 - Devam Ediyor
Merkez Müdürü, BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 01.09.2014 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Gen Tedavisi Ürünleri ve Biyoteknolojik Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2017-2018
Biyoteknolojiye Giriş, Yüksek Lisans, 2017-2018
Genetik Analiz Yöntemleri ve PCR Temelli Genetik Analizler, Yüksek Lisans, 2017-2018
Tıbbi Biyoloji, Lisans, 2016-2017
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, D.Torlak, "Nöropsikiyatrik ilaç kullanımında yeni nesil dizileme yöntemi ile tanı paneli geliştirilmesi.", BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, B.Özdemir, "PRP’den elde edilen lipid fraksiyonunun yara iyileşme tedavisinde etkisi ve ilişkili genlerin mrna ekspresyon profillerinin değerlendirilmesi. ", BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, T.Aydoğan, "Timokinon tedavisinin sporadik Alzheimer modeli oluşturulmuş sıçan beyin dokusundaki microRNA ve mRNA ekspresyonu üzerindeki etkisinin araştırılması. ", BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, N.Arlı, "Format dehidrogenaz enziminin candida boidinii’den moleküler olarak klonlanması, ekspresyonu ve karakterizasyonu. ", BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2017.
Yüksek Lisans, Z.Dişçi, "Rekombinant yöntemlerle sentetik parathormon üretimi. ", BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, Ç.Ercan, "N-asetil sisteinin kolistin nefrotoksisitesine karşi koruyucu etkilerinin araştirilması. ", BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2015.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Yükseklisans tezi. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bitoteknoloji A.D. , Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Ocak, 2017
Tez Savunma, Yükseklisans tezi. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bitoteknoloji A.D. , Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Ocak, 2017
Tez Savunma, Yükseklisans tezi. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bitoteknoloji A.D. , Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Haziran, 2017
Tez Savunma, Yükseklisans tezi. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bitoteknoloji A.D. , Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Haziran, 2017
Tez Savunma, Yükseklisans tezi. Yıldız teknik Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı. , Yıldız teknik Üniversitesi, Kasım, 2016
Tez Savunma, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Moleküler Tıp A.D., İstanbul Üniversitesi, Eylül, 2016
Tez Savunma, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Tıbbi Biyoloji A.D. , İstanbul Üniversitesi, Ekim, 2016
Atama, İstanbul Üniversitesi. Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü. Genetik AD Yardımcı Doçent ataması sınav jürüsi, İstanbul Üniversitesi., Kasım, 2016
Atama, Sağlık Bilimleri Üniversitesi. Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD Yardımcı Doçent ataması sınav jürüsi. , Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mart, 2016
Tez Savunma, Yükseklisans tezi. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bitoteknoloji A.D, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Eylül, 2015
Atama, İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yardımcı Doçent ataması sınav jürüsi. , İstanbul Üniversitesi , Ocak, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü