Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2017 - Devam Ediyor mTOR inhibitörü everolimusun yaşa bağlı farmakokinetiğinin incelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ÖZTÜRK D.

 • 2016 - Devam Ediyor Everolimusun uygulama zamanına bağlı olarak ilaç direncine etkisinin kanser hücresinde (Caco-2) P-glikoprotein üzerinden incelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ÖZTÜRK D. (Yürütücü)

 • 2017 - 2018mTOR inhibitörü everolimusun faredeki kronofarmakokinetiği

  TÜBİTAK Projesi

  ÖZTÜRK D.

 • 2015 - 2018Zamana bağlı subakut everolimus uygulamasının P-glikoprotein mRNA ve protein düzeylerine etkisi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ÖZTÜRK D. (Yürütücü)

 • 2015 - 2018P-glikoprotein protein ekspresyonunun cinsiyete ve zamana bağlı olarak C57BL/6 farelerde değerlendirilmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ÖZTÜRK D.

 • 2015 - 2016Everolimusun faredeki kronotoksisitesinin hematolojik açıdan incelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ÖZTÜRK D.

 • 2013 - 2014P-glikoprotein substratı talinololün dişi ve erkek farelerdeki farmakokinetiği

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ÖZTÜRK D. (Yürütücü)

 • 2013 - 20145-Florourasil’in sıvı sıvı ekstraksiyonu yöntemi ve HPLC ile tayini

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ÖZTÜRK D.