Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"mTOR inhibitörü everolimusun yaşa bağlı farmakokinetiğinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, İÜ BAP, 24831, Araştırmacı, Devam Ediyor
"mTOR inhibitörü everolimusun faredeki kronofarmakokinetiği", TÜBITAK Projesi, 216S475, Araştırmacı, 2018
"Everolimusun uygulama zamanına bağlı olarak ilaç direncine etkisinin kanser hücresinde (Caco-2) P-glikoprotein üzerinden incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 9.2016/9, Yönetici, Devam Ediyor
"Zamana bağlı subakut everolimus uygulamasının P-glikoprotein mRNA ve protein düzeylerine etkisi", BAP Arastırma Projesi, 6.2015/25, Yönetici, 2018
"Everolimusun faredeki kronotoksisitesinin hematolojik açıdan incelenmesi", BAP Diğer, İÜ BAP, 53867, Araştırmacı, 2016
"P-glikoprotein protein ekspresyonunun cinsiyete ve zamana bağlı olarak C57BL/6 farelerde değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, İÜ BAP, 21769, Araştırmacı, 2018
"5-Florourasil’in sıvı sıvı ekstraksiyonu yöntemi ve HPLC ile tayini", BAP Diğer, İÜ BAP, Araştırmacı, 2014
"P-glikoprotein substratı talinololün dişi ve erkek farelerdeki farmakokinetiği", BAP Y.Lisans, 31183, Yönetici, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü