Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fruit anatomy of some Ferulago (Apiaceae) species in Turkey

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.37, ss.434-445, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

As A Living Culture of Treditional Herbal Coffee in Turkey: Chickpea Coffee

Düzce University Journal of Science & Technology,, cilt.7, ss.239-247, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A new alien species record for the flora of Turkey: Proboscidea louisianica (Miller) Thell.

Eurasian Journal of Forest Science, no.2, ss.19-25, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir isim çok bitki-Mayasıl otu

Avrasya Terim Dergisi, cilt.1, ss.17-29, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Türkiye Çamlarının Geleneksel Kullanımı

Sağlık Çevre Kültürü Dergisi, ss.14-17, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Chromosome reports of Pimpinella aromatica and Pimpinella corymbosa

Flora Mediterranea, cilt.22, ss.220-221, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Wild plants used as medicinal purpose in the south part of İzmit (Northwest Turkey)

TURKISH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, cilt.9, ss.199-218, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ammi (Apiaceae) Cinsi Üzerinde Farmasötik Botanik Araştırmalar

1. Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi, Konya, Türkiye, 10 May 2018, ss.112

Wild Edible Plants of Biga (Çanakkale)

BEWS, International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, Antalya, Türkiye, 03 April 2017, ss.193

Plants Used in the Treatment of Hemorrhoid in Biga/Çanakkale (Turkey)

XI. International Ethnobotany Symposio (Abstract in " Emirates Journal Food and Agriculture, Antalya, Türkiye, 02 November 2013, no.25, ss.40

Plants Used in the Treatment of Hemorrhoid in Biga/Çanakkale (Turkey) ., Vol:25, Supp., page: 40.

XI. International Ethnobotany Symposio (Abstract in Emirates Journal Food and Agriculture, Supplementery Issue), Antalya, Türkiye, 02 November 2013, no.25, ss.40

Türkiye’de likenlerin doğal kökenli biyoaktif madde hazırlanmasındaki potansiyeli

XX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 October 2012, ss.20

Carolus Lınnaeus un Bitkisi Linnaea borealis L.

XX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 October 2012, ss.90

The Ethnobotanical Aspects of Genus Pinus L.Pinaceae in Turkey

Medicinal and Aromatic Plants in Generating of New Values in 21st Century, Bosna-Hersek, 9 - 12 December 2011, ss.78-79

Kitap & Kitap Bölümleri

Kahve yanında bir lokum

Nohut kahvesi, Gürsoy Naskali, E., Sökmen, M., , Editör, Dergah Yayınları, İstanbul, ss.289-298, 2017

FFD Monografları Bitkiler ve Etkileri

Lobaria pulmonaria (Ciğer likeni), Demirezer, Ö., Ersöz, T., Saraçoğlu, İ. ve diğ, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.643-649, 2017