Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Etanoik asit türevi non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçların yeni tiyadiazol üre türevlerinin sentezi ve sitotoksik özelliklerinin incelenmesi ", BAP Arastırma Projesi, 11.2018/10, Yönetici, Devam Ediyor
"Yeni Sorafenib/Rutenyum komplekslerinin sentezi ve polimerik taşıyıcı sistemlerinin geliştirilerek ilaç olma potansiyellerinin araştırılması", TÜBITAK Projesi, 217S645, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Propanoik asit içeren non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçların yeni üre türevlerinin sentezi ve sitotoksik özelliklerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 12.2017/31, Yönetici, Devam Ediyor
"Amino Asit Yan Zinciri İçeren Yeni Tirozin Kinaz İnhibitörlerinin Sentezi ve Antikanser Özelliklerinin Araştırılması ", TÜBITAK Projesi, 217Z046, Yönetici, Devam Ediyor
"Piridin içeren tirozin kinaz inbitörü yeni altın komplekslerinin sentezi ve sitotoksik özelliklerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 12.2017/30, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Heterohalkalı yeni takrin türevlerinin sentezi ve antikolinesteraz etkilerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 3.2018/5, Yönetici, Devam Ediyor
"Monoterpen İçeren Yeni Kumarin Türevlerinin Sentezi ve Ca İnhibisyonlarının in vitro İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 116Z779, Yönetici, Devam Ediyor
"Tekli/İkili Metal Aşılanmış Grafen Kompozitlerinin Katalitik Etkilerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 6.2016/19, Araştırmacı, 2018
"Antitümör etki gösteren yeni Kumarin bileşiklerinin Click reaksiyonu ile sentezi ve etkilerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2016-28-00-003, Araştırmacı, 2017
"Timol ve karvakrol’ün yeni karbamat türevlerinin sentezi ve kolinesteraz izoenzimleri üzerine etkileri", BAP Arastırma Projesi, 12.2015/28, Yönetici, 2017
"Antikanser özellik gösterebilecek, sülfonamid içeren yeni kumarin türevlerinin sentezi ve sitotoksisite özelliklerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 6.2016/11, Yönetici, Devam Ediyor
"Sentezlenen Yeni Kumarin Türevlerinin Karaciğer Hücrelerinde Aflatoksin İnhibisyonu Üzerindeki Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 12.2014/24, Araştırmacı, 2016
"Yeni Kumarin Bileşiklerinin Sentezi ve Kolinesteraz Enzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2014-28-00-001, Araştırmacı, 2016
"Amfifilik Blok Kopolimerlerin Sentezi İçin İniferter Polimerizasyonu ile “Click” Reaksiyonlarının Birleştirilmesi ", TÜBITAK Projesi, 1113Z574, Bursiyer, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü