Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2019 - Devam Ediyor Etanoik asit türevi non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçların yeni tiyadiazol üre türevlerinin sentezi ve sitotoksik özelliklerinin incelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ZENGİN KURT B. (Yürütücü)

 • 2018 - Devam Ediyor Piridin içeren tirozin kinaz inbitörü yeni altın komplekslerinin sentezi ve sitotoksik özelliklerinin incelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BENKLİ K. (Yürütücü) , ZENGİN KURT B.

 • 2018 - Devam Ediyor Amino Asit Yan Zinciri İçeren Yeni Tirozin Kinaz İnhibitörlerinin Sentezi ve Antikanser Özelliklerinin Araştırılması

 • 2018 - Devam Ediyor Yeni Sorafenib Rutenyum komplekslerinin sentezi ve polimerik taşıyıcı sistemlerinin geliştirilerek ilaç olma potansiyellerinin araştırılması

 • 2018 - Devam Ediyor Heterohalkalı yeni takrin türevlerinin sentezi ve antikolinesteraz etkilerinin incelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ZENGİN KURT B. (Yürütücü)

 • 2018 - Devam Ediyor Propanoik asit içeren non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçların yeni üre türevlerinin sentezi ve sitotoksik özelliklerinin incelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ZENGİN KURT B. (Yürütücü)

 • 2016 - Devam Ediyor Antikanser özellik gösterebilecek, sülfonamid içeren yeni kumarin türevlerinin sentezi ve sitotoksisite özelliklerinin incelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ZENGİN KURT B. (Yürütücü)

 • 2016 - 2018Tekli/İkili Metal Aşılanmış Grafen Kompozitlerinin Katalitik Etkilerinin Araştırılması

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ZENGİN KURT B.

 • 2016 - 2017Antitümör etki gösteren yeni Kumarin bileşiklerinin Click reaksiyonu ile sentezi ve etkilerinin incelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ZENGİN KURT B.

 • 2016 - 2017Timol ve karvakrol’ün yeni karbamat türevlerinin sentezi ve kolinesteraz izoenzimleri üzerine etkileri

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ZENGİN KURT B. (Yürütücü) , GAZİOĞLU I.

 • 2014 - 2017Amfifilik Blok Kopolimerlerin Sentezi İçin İniferter Polimerizasyonu ile “Click” Reaksiyonlarının Birleştirilmesi

 • 2015 - 2016Sentezlenen yeni kumarin türevlerinin sıçan karaciğer hücrelerinde aflatoksin inhibisyonu üzerindeki etkisi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  GAZİOĞLU I. (Yürütücü) , ZENGİN KURT B.

 • 2014 - 2016Yeni Kumarin Bileşiklerinin Sentezi ve Kolinesteraz Enzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ZENGİN KURT B.